Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Doktorgradsstipendiat

Offentlig forvaltning

Doktorgradsstipendiat ved Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus i prosjekt om integrerte helsetjenester (IHT) for eldre med sammensatte behov

Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus HF er et ledende miljø innen helsetjenesteforskning i Norge. Miljøet er tverrfaglig med høy aktivitet, og har 30 ansatte.

Vi utlyser nå en stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Towards improved integrated healthcare for frail elderly with complex care needs in Norway (IHC-research)». Akershus Universitetssykehus har siden 2020 prøvd ut en samarbeidsmodell (IHT-modellen) for integrerte helsetjenester som skal sikre et bedre og mer koordinert pasientforløp. Prosjektet skal undersøke hvorvidt denne modellen bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse og bedre livskvalitet for sårbare eldre med sammensatte behov og deres pårørende. Resultatene gir viktige innspill til helsepolitikk om koordinering av helsetjenester mellom helseforetak og kommune. Stipendiaten skal utføre statistiske analyser av brukernes tjenesteforbruk og kvalitative analyser basert på intervjuer med pårørende og helsepersonell i IHT-teamet.

Stipendiatstillingen er 3-årig og finansiert av Stiftelsen DAM (prosjektnummer: SDAM_FOR462173)
Prosjektansvarlig og hovedveileder er seniorforsker Marijke Veenstra. Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, inklusiv brukerorganisasjonen LHL, er knyttet til prosjektet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Startdato: Andre eller tredje kvartal 2024

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter kandidater med mastergrad som oppfyller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet på Universitetet i Oslo, fortrinnsvis med bakgrunn i samfunnsvitenskap, psykologi, samfunnsøkonomi, helsetjenesteforskning eller helsefag. Søker fra andre relevante fagområder som oppfyller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet kan også være aktuelle.

Andre egenskaper og kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) på et nivå som gjør kandidaten i stand til å gjennomføre og analysere dybdeintervjuer (avansert/flytende).
 • Praktisk erfaring med statistisk programvare og analyser av spørreskjemadata, gjerne scriptbasert, STATA, SPSS, R.
 • Erfaring med kvalitative analysemetoder. 
 • Erfaring fra, eller kjennskap til helsetjenesteforskning, fortrinnsvis forskning om samhandling, eldre og aldring.

Personlige egenskaper:

 • Initiativ, driv, og evne til selvstendig arbeid.
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i et dynamisk og tverrfaglig miljø.
 • Utstrakt samarbeid med andre forskningsmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Opplæring og tett samarbeid med veiledere og andre prosjektmedarbeidere.
 • Gode muligheter for forskningsopphold i utlandet.
 • Samarbeid med ulike aktører innen helsetjenesteforvaltning, forskning og politikk.
 • Mulighet til å skaffe viktig kunnskap som kan påvirke og informere pasientbehandling.

I tillegg tilbyr sykehuset

 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo