Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Doktorgradsstipendiat

Offentlig forvaltning

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Nevroklinikken har ledig to 100 % stillinger som PhD stipendiater i tre år tilknyttet forskningsprosjektet “Managing symptoms and disability in the sub-acute phase after traumatic injury - A pragmatic randomised controlled trial of a self-management support program”. Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst, åpen prosjektstøtte. 

Vi har et aktivt forskningsmiljø organisert i forskningsgruppen «Rehabilitering etter traumer», et utbredt samarbeide med flere forskningsgrupper ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Sunnaas sykehus HF samt et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

Ansettelse vil for begge stillingene være ved FOU, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. En av stipendiatene vil få arbeidsplass ved OUS, og den andre ved Sunnaas sykehus HF. Stipendiater vil få dekket utgifter nødvendig for utdanningen.

 Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet vil bestå av forskning og utdanning som tilfredsstiller kravene til graden PhD. 

Stipendiaten må søke opptak på PhD-programmet på Universitetet i Oslo og følge normal progresjon der.

Søker bes legge ved:
-       CV med eventuell publikasjonsliste
-       1-2 siders motivasjonsbrev
-       Et anbefalingsbrev fra en relevant person
-       Det skal oppgis navn på to personer som kan være referanse.

Kvalifikasjoner:

 • Søkeren må fortrinnsvis ha mastergrad innen medisin eller psykologi, men søkere med annen relevant fagbakgrunn kan også være aktuelt.
 • Klinisk erfaring med utredning og rehabilitering etter traumer (fysiske skader), inkludert tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt.
 • Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Selvstendighet og problemløsende innstilling
 • Evne til å oppsøke oppgaver og vilje til å påta seg ansvar
 • Motivasjon, engasjement og arbeidsglede
 • God arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Evne til å ta imot veiledning
 • Gode formidlingsevner

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø med anerkjente forskere innenfor fagfeltet 
 • Tverrfaglig veiledningsgruppe
 • Samarbeid med andre stipendiater
 • Stilling som stipendiat kode 5130 og lønn i hht. OUS regulativ