Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Divisjonscontroller Elverum-Hamar

Offentlig forvaltning

 
Sykehuset Innlandet er et av Norges største og mest komplekse helseforetak med mange sykehus over et stort geografisk område. Foretaket er midt oppe i en spennende prosess med planlegging av ny sykehusstruktur. Arbeidet med å realisere framtidig sykehusstruktur med et nytt og moderne Mjøssykehus innebærer endringer i pasient- og arbeidsflyt, organisering og kultur. Vi søker etter en dyktig og utviklingsorientert divisjonscontroller for divisjon Elverum-Hamar  i 100 % fast stilling. Divisjon Elverum-Hamar består av Hamar sykehus og Elverum sykehus, har rundt 1 600 ansatte, et budsjett på omlag 1,6 milliarder kroner og behandler årlig ca 200 000 pasienter.
 
Økonomiavdelingen i Sykehuset Innlandet har i dag omlag 26 årsverk og er inndelt i to avdelinger; Regnskapsavdelingen og controller-gruppen. Den utlyste stillingen er en del av controller-gruppen som i dag består av 15 personer.

Stillingen er organisatorisk underlagt økonomidirektør. Som divisjonscontroller for divisjon Elverum-Hamar vil du inngå i ledergruppen i divisjonen, og arbeide i nært samarbeid med ledere på flere nivåer i organisasjonen samt med andre divisjonscontrollere,  controllere og økonomidirektør. 

Arbeidssted for tiden vil være Sykehuset Innlandet Hamar og Sykehuset Innlandet Elverum.

Det vil kunne påregnes reisevirksomhet mellom de ulike geografiske enhetene.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis mastergrad i økonomi
 • Kjennskap til drift av helseforetak eller annen kompleks og stor virksomhet 
 • Gode ferdigheter med IT-verktøy, herunder Excel og Power BI (helst med erfaring i utvikling av egne rapporter)
 • God regnskapsforståelse

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og analytisk
 • Evne til å tenke nytt, effektivisere arbeidsprosesser og bistå i omstillingsarbeid
 • Evne til å utvikle løsninger for fellesskapet 
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Like å kommunisere og å ha dialog med ulike fagområder

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Utviklingsmuligheter for deg som liker utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette