Ledig stilling

Østre Toten kommune

Diverse helsefagarbeid- og assistentstillinger i Tilrettelagte Tjenester avd 3 og 4

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er endring i behov for ressurser ved Nerbo/Labotun og vi søker etter gode kollegaer med et brennende engasjement, gode samarbeidsevner, er utviklingsorientert, trives med å jobbe med spennende endringsprosesser og vil være premissgiver for tjenestetilbudet.

Arbeidssted:
Nerbo/Labotun er en døgnbemannet bolig med 11 leiligheter og er en del av tjenesteområde tilrettelagte tjenester som består av fire enheter. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser med omfattende bistandsbehov. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud og for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet.

Stillinger det søkes etter:
• 100% helsefagarbeider
• 2 x 50% helsefagarbeider 
• 3 x 37,79% hvilende nattevaktstillinger helsefag og assistenter
• Helgestillinger fra 14 % til 30% helsefag og assistenter
Det er behov for helsefagarbeider- og assistenter  i forskjellige stillingsbrøker, fordelt på dag-, kveld- og helgevakter. Helgestillinger passer godt for studenter.

Fakta om stillingen:
Stillingene er for tiden i turnus med i gjennomsnitt arbeid hver 2 og 3.helg og kan bli endret senere. Kommunen har et pågående prosjekt på alternative arbeidstidsordninger med blant annet fokus på heltidskultur, og det kan i den forbindelse være aktuelt med langvakter på 12,5 timer knyttet til stillingene. Det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:
Følge opp tjenesteutøvelse etter vedtak, herunder helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og opplæring/veiledning
Målrettet miljøarbeid, dokumentasjon og journalarbeid
Primærkontaktansvar kan være aktuelt.
Delta i tverrfaglig veiledning og samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
Medvirke til brukerstyring og brukermedvirkning, og samarbeid med pårørende og verger
Påberegne HAVA-situasjoner etter lov om nødverge, og delta i HAVA-opplæring og jevnlige treninger.

Kvalifikasjoner:
Relevant arbeidserfaring fra målrettet miljøarbeid
Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskelig med:
Førerkort kl.B

Vi tilbyr:
En spendenede hverdag og tjeneste i endring 
Gode muligheter til faglig utvikling
Trivelig arbeidsmiljø
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har spennende, meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.


Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.