Dirigent for Stavanger kulturskole sitt juniorkor

Stavanger Kommune

Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3800 elever, og rundt 150 ansatte. Kulturskolen har utarbeidet egen kvalitetsplan, hvor målet er at undervisningen og arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av vår visjon "glede-opplevelse-fellesskap". Kulturskolen har et utstrakt og godt samarbeid med byens skolekorps, og er samtidig en spydspiss innen talentutvikling.

Kulturskolen har nå bruk for en engasjert dirigent til skolens juniorkor. Koret har ca.15 medlemmer fra 5.-7.klasse. Det er ambisjoner om at koret skal øke sitt medlemstall til 25-30 medlemmer. Den som ansettes vil gå inn i et team med flere kordirigenter som samarbeider om utvikling av skolens korvirksomhet. 

Arbeidsoppgaver:

Dirigere kulturskolens juniorkor.
Koret øver på tirsdager fra 1630-1830.  
Noe helgearbeid må påregnes. 

Kvalifikasjoner:

Relevant pedagogisk utdanning fra universitet/høgskole.
Erfaring som kordirigent vil bli vektlagt.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Evne til å bygge gode relasjoner og kunne jobbe i team
Evne til å kommunisere med, se og bry seg om barn og voksne
Evne til å lytte og se løsninger 

Vi tilbyr:

Stavanger kulturskole kan tilby et arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver, og gode muligheter for tverrfaglig arbeid.
Skolen har et miljø som er preget av positivitet og entusiasme.
Den ansatte tilbys lønn og stillingskode etter gjeldende tariffavtale.
Stavanger kommune har gode pensjons- og velferdsordninger.