• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4088599
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Direktør for Plan- og bygnignsetaten

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Vestland fylke med ca. 19.100 medarbeidere og et årsbudsjett på 22,6 milliarder kroner. Vårt oppdrag er å utvikle Bergen med gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste, utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen består av syv byrådsavdelinger som utgjør Byrådets nærmeste administrasjon. Byrådsavdelingene har ansvar for forberedelse av saker til behandling i byrådet, samt for gjennomføring av politiske vedtak.

Plan- og bygningsetaten er en av seks etater i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Byrådsavdelingen har ansvar for overordnet klima- og miljøarbeid, by- og transportplanlegging, bærekraftig boligforsyning, byggesaker, kulturminneforvaltning, vann- og avløp, renovasjon, utbyggingsavtaler, parkering og vedlikehold og bruk av kommunale veger, parker, byrom, skog, natur- og frilufts arealer.


Plan- og bygningsetaten er den største arealutviklingsaktøren i kommunen, med ansvar for fagområdene kart- og oppmåling, areal- og transportplanlegging samt byggesak. Etaten har et  bruttobudsjett på ca. kr 318 mill. og består av ca. 230 medarbeidere. Det er mange ulike faggrupper med høy kompetanse og et bredt spekter av arbeidsoppgaver. 

Etaten har mange ulike roller i byutviklingen: 

- Myndighetsutøver på feltene byggesak, seksjonering, planbehandling, eiendomsdeling, oppmåling, adressetildeling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

- Forvaltningsorgan og rådgivere på feltene areal- og transportplanlegging, gatenavn, forkjøpsrett og klagebehandling 

- Utviklere på overordnet arealplanlegging, kartsystemer og tilrettelegging av geografisk 

Arbeidsoppgaver:

Vi ser etter en direktør som vil videreutvikle god dialog med alle aktører rundt kommunens rolle i arealutviklingen, og som motiveres av å lede viktig arbeid innen by- og samfunnsutvikling. En sentral oppgave vil være å forsterke etatens kundefokus, og aktivt arbeide for å sikre et godt samspill med viktige samarbeidspartnere. Etatsdirektøren vil ha en stor kontaktflate av blant annet ulike offentlige forvaltningsnivåer, utbyggere, næringsliv, politikere og media. Den vi søker er god til å kommunisere, opptatt av samhandling og tenker strategisk og helhetlig rundt komplekse problemstillinger. Du må være komfortabel i en synlig rolle med ansvarsområder som skaper stort engasjement. 


Ansvarsområder

 • Forvalte og utvikle arealpolitikken i Bergen kommune i tråd med politiske føringer og vedtak 
 • Overordnet ansvar for utviklingen av etatens fagområder 
 • Utvikle et godt samspill med alle samarbeidspartnere
 • Økonomisk og administrativt ansvar for etaten 
 • Overordnet personalansvar for etatens medarbeidere
 • Bidra aktivt til utviklingsarbeid i kommunaldirektørens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra virksomheter av betydelig størrelse og kompleksitet
 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere fagområder i etaten 
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner  

Personlige egenskaper:

 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre gjennomføring
 • Evne til å lede og motivere selvstendige medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Stødig og handlingsorientert 
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt arbeid med innflytelse på utviklingen av Bergen
 • En profesjonell organisasjon med høy faglig kompetanse
 • Moderne, aktivitetsbaserte lokaler sentralt i Bergen 
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Solid og stabil arbeidsgiver 

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i eget søknadsfelt. De vil i tilfelle få tilbakemelding før offentliggjøring. Les mer om relevant begrunnelse i Offentligloven § 25


Spørsmål om stillingen kan rettes til Marie Salbu tlf. 470 32 570, Personalhuset Search & Selection. Eller til kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke tlf. 958 49 540, Bergen kommune.

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4088599
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune