Detaljer

 • Bedrift
  Husbanken
 • Søknadsfrist
  12.08.2020
 • Sted:
  DRAMMEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Statlige etater
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  DRAMMEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2981709
 • Se her for andre jobber fra Husbanken

DIREKTØR FOR KUNNSKAPSKONTORET

Husbanken gjennomfører regjeringens sosiale boligpolitikk. Samfunnsoppdraget er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og å bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Husbanken forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån. I tillegg støtter Husbanken opp om kommunene, frivillig sektor, byggesektoren og andre gjennom kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring.

Husbanken er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Tildelingsbrevet fra KMD angir hvert år mål og økonomiske rammer for virksomheten. I tillegg får Husbanken egne tildelingsbrev med oppdrag fra andre departementer.

Husbanken har ca. 300 ansatte og ledes av administrerende direktør Osmund Kaldheim. Virksomheten er organisert med seks regionkontorer og åtte nasjonale kontorer. En stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom regionkontorene, som med sin lokalkunnskap er viktige samarbeidspartnere for kommuner og byggebransjen i sine fylker. Hovedkontoret er i Drammen og øvrige kontorsteder er i Arendal, Bergen, Bodø, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Kunnskap er en av åtte enheter med nasjonale oppgaver som er knyttet til hovedkontoret i Drammen. Til å lede kunnskapskontoret skal det nå ansettes ny direktør.

Kunnskapskontoret har ansvaret for å utvikle Husbankens nasjonale kunnskapsrolle innenfor sosial boligpolitikk i tråd med føringer fra Kommunal- og moderniserings-departementet.

Husbanken skal gjennom kunnskapskontoret og eksterne FoU-miljøer bidra til å fremskaffe variert og faglig forankret kunnskap. Kunnskapen skal gi støtte til boligsosialt arbeid, boligpolitiske beslutninger og politikkutforming på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og ulike relevante kunnskapsmiljøer. Kontoret forvalter et betydelig FoU-budsjett og gir råd til ulike departementer.

Arbeidet med analyser er en viktig oppgave for Husbanken. Analysene skal bidra til å styrke og synligjøre Husbankens kompetanse om boligfaglige problemstillinger. De skal underbygge og gi gjennomføringskraft til å nå de målene som er satt. Kunnskapskontoret skal utvikle og ivareta den faglige analysekompetansen og bidra til å identifisere og utarbeide treffende, velfunderte analyser som påvirker politikkutforming og Husbankens praksis, og som inngår i det offentlige ordskiftet.

Arbeidsoppgaver

Kunnskapskontoret skal:

 • Utvikle den faglige analysekompetansen i Husbanken
 • Sørge for nødvendig og relevant kunnskapsgrunnlag i utvikling av Husbankens virkemidler og tjenester
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag til bruk i dialog med departementene og i arbeidet med statsbudsjettet
 • Utvikle kunnskap om boligmarkedet, situasjonen for målgruppene, utviklingstrekk og prediksjoner
 • Innhente, systematisere og omsette kunnskap fra regionkontorene og praksisfeltet
 • Sikre kunnskap om effekter av Husbankens virkemidler og tjenester
 • Ha kunnskap om hvordan utviklingstrekk på andre samfunnsområder påvirker situasjonen for Husbankens måloppnåelse
 • Gjøre kunnskap anvendbar for Husbankens øvrige kontorer
 • Ha en aktiv formidlingsrolle, internt og eksternt

Direktøren skal lede og organisere kunnskapskontoret og vil ha personalansvar for ca. tolv medarbeidere, hvorav fire med kontorplass utenfor Drammen. Direktøren rapporterer til administrerende direktør og er en del av Husbankens toppledelse.

Direktøren skal videreutvikle kunnskapskontoret som en kompetent og effektiv leverandør av verdifullt og relevant kunnskapsgrunnlag internt i Husbanken, til eksterne brukere og målgrupper og i det offentlige ordskifte. Det er viktig å kunne ivareta god dialog med øvrige enheter i Husbanken og med eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner
 • faglig tyngde og solid erfaring fra samfunnsøkonomisk analyse, evalueringer, forskning og/eller utredningsorientert arbeid
 • erfaring fra ledelse i kunnskapsbaserte, tverrfaglige kompetansemiljøer
 • meget god kjennskap til statlig forvaltning og god forståelse av kommunesektoren
 • samfunnsorientert, med god forståelse av Husbankens samfunnsoppdrag og rolle
 • god organisatorisk forståelse og erfaring fra samarbeid i ledergruppe
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • kjennskap til og erfaring med modell- og metodeutvikling, digitalisering og informasjonsbehandling
 • erfaring fra prosjektledelse og porteføljestyring
 • relevant utdanning på høyt nivå, gjerne innen økonomi eller statsvitenskap
Personlige egenskaper
 • faglig leder, med gode analytiske evner
 • god strategisk forståelse, evne til å se helhet og sammenhenger
 • nytenkende og utviklingsorientert
 • resultatorientert og leveringssterk
 • moden, tydelig og trygg i rollen som leder
 • relasjonssterk og tillitsskapende, åpen og samlende
 • evne til å motivere og inspirere andre, kunne tilføre energi
 • proaktiv, offensiv og løsningsorientert – god gjennomføringsevne
 • lyttende og reflektert i faglige diskusjoner, men også kunne skjære gjennom
 • strukturert og ryddig, med evne til å prioritere, beslutte og sikre leveranser
 • evne til raskt å sette seg inn i nye og komplekse problemstillinger, kunne trekke ut essens og forenkle budskap
 • stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide effektivt under tidspress
 • gode samarbeidsevner, kunne kommunisere på ulike nivåer i og utenfor virksomheten
Vi tilbyr
 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1062 direktør med lønnsspenn 990.000 – 1.200.000 avhengig av kvalifikasjoner.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kantineordning
 • Godt utstyrt trimrom

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 930 09 523 eller fottland@iscogroup.no eller Lene Hoem Angelsen på hoem@iscogroup.no.

Administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken kan også kontaktes, tlf. 951 54 000 eller Osmund.Kaldheim@husbanken.no.

Søknad og CV registreres så snart som mulig og senest innen 12. august 2020.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater