• Bransje
  Offentlig forvaltning - Statlige etater
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  942114184
 • Antall ansatte
  299
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Husbanken
 • Adresser
  Besøksadresse
  Grønland 53
  3045  DRAMMEN

Husbanken oppføring hos:

Husbanken

Husbanken iverksett regjeringas boligsosiale politikk. Gjennom verkemiddel som bostøtte, lån, tilskot, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støttar vi kommunane fagleg og økonomisk i arbeidet deira med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Andre sentrale samarbeidspartnarar er andre velferdsaktørar, byggjenæringa, og kunnskapsmiljø. Vi har omlag 310 tilsette fordelt på kontora våre i Drammen (hovudkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Er du en samlende teamleder og god på prosess? Vi søker deg med smidig tankesett.

Husbanken

Offentlig forvaltning - Statlige etater

Drives du av å skape smidige team som får fram det beste i medarbeiderne? Er du en som får ting gjort, har evnen til å se det store bildet og får andre med deg på å nå de målene som blir satt? Da får du en spennende mulighet som teamleder hos oss. Her får du mulighet til å jobbe med tverrfaglige produktteam som er bygd på trygghet, trivsel, smidighet og k…

Vil du skape framtidens brukeropplevelser for det boligsosiale arbeidet i Norge?

Husbanken

Offentlig forvaltning - Statlige etater

Er du dreven i designprosesser og har empati for brukerne som en ryggmargsrefleks? Da ønsker vi å høre fra deg! Husbanken har store ambisjoner for framtiden når det gjelder utviklingen av våre analoge og digitale tjenester. Vår målsetning er å sette brukerne i sentrum av denne utviklingen. Tjenesteutvikling i Husbanken innebærer kontinuerlig forbedring av vå…

Seniorrådgiver innen informasjonssikkerhet og personvern

Husbanken

Offentlig forvaltning - Statlige etater

Har du lyst til å hjelpe oss til å bli enda bedre på personvern og informasjonssikkerhet, på veien til målet om at alle skal bo godt og trygt?   Vi søker en ny medarbeider som skal bistå ledelsen ved kontoret Styring og utvikling i det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern i Husbanken.   Du vil få koordinere Husbankens kontinuerlig…