• Bransje
  Offentlig forvaltning - Statlige etater
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  942114184
 • Antall ansatte
  299
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Husbanken
 • Adresser
  Besøksadresse
  Grønland 53
  3045  DRAMMEN

Husbanken oppføring hos:

Husbanken

Husbanken iverksett regjeringas boligsosiale politikk. Gjennom verkemiddel som bostøtte, lån, tilskot, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støttar vi kommunane fagleg og økonomisk i arbeidet deira med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Andre sentrale samarbeidspartnarar er andre velferdsaktørar, byggjenæringa, og kunnskapsmiljø. Vi har omlag 310 tilsette fordelt på kontora våre i Drammen (hovudkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.