• Bransje
  Offentlig forvaltning - Statlige etater
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  942114184
 • Antall ansatte
  299
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Husbanken

Adresse

Besøksadresse
Grønland 53
3045  DRAMMEN

Husbanken oppføring hos:

Husbanken

Husbanken iverksett regjeringas boligsosiale politikk. Gjennom verkemiddel som bostøtte, lån, tilskot, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støttar vi kommunane fagleg og økonomisk i arbeidet deira med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Andre sentrale samarbeidspartnarar er andre velferdsaktørar, byggjenæringa, og kunnskapsmiljø. Vi har omlag 310 tilsette fordelt på kontora våre i Drammen (hovudkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse