Direktør avdeling samferdsel

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

En av Trøndelags viktigste lederstillinger. Vil du være med på å utvikle "Ett tilgjengelig Trøndelag"?

Har du innsikt i samferdselssektoren? Har du ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og interesse for miljø, samfunnsutvikling og politikk? Da vil vi gjerne ha din søknad.   

Som direktør for avdeling samferdsel blir du en del av fylkeskommunens øverste administrative ledelse. Avdelingen er organisert med flere seksjoner med ansvar for sine fagområder.   

Arbeidsoppgaver:

Som en del av toppledergruppen får du ansvar for den helhetlige ledelsen og utviklingen av Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen skal, i kraft av sin samfunnsutviklerrolle, gi strategisk retning, mobilisere og koordinere aktører og virkemidler. Sammen med seksjonslederne skal du arbeide for å nå de målene fylkestinget setter, og du skal bidra til å videreutvikle en stor kunnskapsorganisasjon. 

Som direktør for avdeling samferdsel skal du jobbe for at fylkeskommunen når ambisjonen om "Ett tilgjengelig Trøndelag" og utvikle trøndernes «evne til å kunne reise og muligheten til å slippe». Du blir ansvarlig for å:

 • utvikle samferdselsløsninger som bygger opp under målet om et klimanøytralt transporttilbud i 2030, gjennom utvikling av nye klimanøytrale løsninger, gjennomføring av teknologiskiftet innenfor ferge og hurtigbåt, bildeling- og samkjøringsløsninger samt prosjektet «reisekutt» med formål å redusere reiseomfang
 • lede arbeidet for å nå Trøndelagsplanens mål om at Trøndelag i 2030 har bærekraftig transportstruktur og klimanøytralt transporttilbud
 • lede en kompetent og motivert avdeling med 26 ansatte, med ansvar for oppfølging av AtB, Miljøpakken, skoleskyss, TT, drosje, godstransport, og støtte til utbygging av bredbånd
 • være fylkeskommunens øverste administrative kontaktpunkt mot stat, kommuner, jernbane, luftfart og andre eksterne aktører innenfor samferdselsområdet

Trøndelag fylkeskommune gjennomfører en større evaluering gjennom 2022, ansvar og oppgaver kan dermed bli endret.

Kvalifikasjoner:

 • du har relevant høyere utdanning kombinert med god innsikt i samferdselssektoren 
 • du har både operativ og strategisk ledererfaring 
 • det er en fordel at du har erfaring fra politisk styrte organisasjoner   

Personlige egenskaper:

 • du er strategisk og utviklingsorientert 
 • du er trygg i møte med media og pressen
 • du kommuniserer godt og vekker tillit 
 • du har god forståelse for lederrollen i en politisk styrt organisasjon, og god evne til å omsette politiske vedtak til administrativt arbeid 

Vi tilbyr:

 • du får bidra til å utvikle Trøndelag 
 • du får en spennende lederstilling i et sterkt fagmiljø
 • du får god støtte fra interne fagressurser
 • du får lønn etter avtale
 • du får gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre opplysninger

Fylkeskommunen ønsker en balansert og mangfoldig sammensetning av ansatte. Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister. Du kan søke om å bli unntatt fra søkerlisten i.h.h.t offentlighetsloven § 25, men terskelen for å få unntak er høy. Vi gjør oppmerksom på at navn på listen kan bli offentliggjort selv om fylkeskommunen som førsteinstans innvilger søknaden.  

Oppmøtested er fylkets hus i Trondheim. Reising mellom fylkeskommunens lokasjoner på Steinkjer og i Trondheim, og annen reisevirksomhet, må påregnes.