Ledig stilling

Færder kommune

Digitaliseringsrådgiver

Offentlig forvaltning

Ønsker du å drive frem digitalisering og fornying i Færder kommune? 

Til nyopprettet stilling i stab hos virksomhetsdirektør for administrasjon, kultur og levekår trenger Færder kommune en driftig og kompetent digitaliseringsrådgiver i fast 100% stilling som vil få ansvar for å drive frem digital transformasjon.

Vi har store ambisjoner, og søker deg som trigges av utvikling og forbedring, og som er interessert i både mennesker og teknologi. Vi tror at riktig person for jobben har erfaring fra IT, fortrinnsvis fra utviklingsperspektivet. Det er viktig at du har kjennskap til digitaliseringsprosesser eller digitale transformasjonsprosesser, og utfordringene det kan medbringe - både teknologisk og organisasjonsmessig. 

Stillingen er plassert i stab hos virksomhetsdirkektør for administrasjon, kultur og levekår men vil jobbe på tvers av virksomhetsområdene i kommunen. 

I tillegg til å være del av fellesadministrasjonen i kommunen og jobbe tett med våre virksomheter vil du også være vår representant i ulike fora, både internt i kommunen og på andre samhandlingsarenaer etter avtale med virksomhetsdirektør.  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i å sikre at kommunen etterlever krav og føringer på digitaliseringsområdet, samt være en aktiv driver i å legge til rette for dokumenterte og effektive arbeidsprosesser.
 • Drive frem og koordinere aktiviteter og prosjekter innenfor digitaliseringsfeltet.
 • Identifisere behov og forbedringsmuligheter, og bidra i anskaffelse og implementering av nye systemer, oppgraderinger og/eller tilleggstjenester til eksisterende systemer.
 • Være kontaktpunkt mot både interne og eksterne leverandører.
 • Prosesskartlegging og prosessforbedring
 • Bistå til digitalisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering
 • Rådgivning og behovsavklaring – være en sparringspartner og veileder for våre virksomheter.
 • Bygge relasjoner og samarbeide med våre virksomheter og med andre interessenter og faginstanser i kommunen, blant annet Jarlsbberg IKT.
 • Bistå med ad hoc oppgaver ved behov.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad.
 • Erfaring fra ledelse av IKT- og digitaliseringsprosjekter, utvikling av digitale løsninger eller innføring av ny teknologi
 • Kjennskap til virksomhetsarkitektur og dataflyt
 • Kjennskap til samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring er en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • Handlekraftig og initiativrik med stor gjennomføringsevne – du er en igangsetter, men også den som sikrer at prosjektene landes.
 • Selvstendig, men relasjonsorientert og med gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk, med evne til helhetlige vurderinger
 • Evne til å raskt sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og koordinere

 

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med store muligheter til å påvirke og bidra til utvikling
 • Tverrfaglig, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger