Detaljer

 • Bedrift
  Lillestrøm Kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2021
 • Sted:
  LILLESTRØM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  LILLESTRØM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372215
 • Se her for andre jobber fra Lillestrøm Kommune

Digitaliseringsagent Miljø og samfunn

Sterk satsing på digitalisering
Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer, som understøtter kommunens arbeid med bærekraftsmålene og som skaper en effektiv og friksjonsfri kommune. Innbyggerne skal i størst mulig grad kunne benytte selvbetjeningsløsninger for å løse sine behov, og oppleve at kommunen er åpen og tilgjengelig med digitale løsninger som er lette å bruke. Kommunen skal utfordre leverandørmarkedet på gode løsninger og være en pådriver for stadig bedre fellesløsninger i offentlig sektor. Digitalisering handler også om å utforske nye muligheter, arbeide med innovasjon, lære og være nytenkende.  

Våre digitaliseringsagenter er organisert direkte under direktør for digitalisering. De jobber tett opp mot ledelsen innenfor sine respektive tjeneste- eller stabsområder hvor de  har et spesielt ansvar for å bidra til at digitale muligheter tas i bruk for å skape gevinster for innbyggere og ansatte. Digitaliseringsagentene skal være kommunens fremste ressurser på tjenesteinnovasjon og bruk av digitale løsninger for å forbedre tjenestene for innbyggere og ansatte.

Vår nye digitaliseringsagent skal bidra til å realisere ambisjonene innenfor tjenesteområdet Kultur, miljø og samfunn. Sammen med digitaliseringsagent for kultur vil du bidra til å skape digitale tjenester for innbyggerne som begeistrer. Lillestrøm kommune har ambisjoner om å utforske og ta i bruk Smartby - teknologi og dette vil være et viktig ansvarsområde for vår nye digitaliseringsagent. Du vil arbeide med innføring og bruk av teknologi for å digitalisere prosesser innenfor vei og trafikk, vann og avløp, plan- og byggesak, utbygging og eiendomsforvaltning, landbruk og næring. Du skal bidra til smart bruk av sensorteknologi, VR/AR-teknologi og geodata slik at at vi når våre målsetninger om bærekraftig utvikling og gode innbyggertjenester.

Digitaliseringsagent miljø og samfunn inngår i en enhet med svært kompetente kolleger med tett samarbeid med eksterne konsulenter og andre fagmiljøer internt og eksternt. Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å jobbe i team er en viktig forutsetning. Vår nye digitaliseringsagent skal være rådgiver for direktør for Kultur, miljø og samfunn og hennes kommunalsjefer. Vedkommende må ha god oversikt over det digitale mulighetsrommet innenfor tjenesteområdet og evne til å identifisere og drive frem de riktige satsingsområdene. Digitaliseringsagenten skal delta på nasjonale og regionale nettverks- og utviklingsarenaer og bidra til å løfte dette området både lokalt og regionalt/nasjonalt.

Lillestrøm kommune vil ha digitaliseringsagenter med et strategisk tankesett og som evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av stab-/tjenesteområder. Vi ser etter en tydelig  person som skaper resultater og evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål. Rette vedkommende har gode kommunikasjonsevner, stort  engasjement, og gode  samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og følge opp tjenesteområdets handlingsplaner innenfor digitalisering og ha porteføljeansvaret innenfor områdene miljø og samfunn
 • Ansvar for at Lillestrøm kommune tar i bruk tilgjengelige nasjonale løsninger i henhold til tjenesteområdets behov
 • Lede digitaliseringsprosjekter innenfor tjenesteområdet og følge opp gevinstrealisering
 • Bidra til effektivisering, standardisering og digitalisering av tjenester i tjenesteområde
 • Ha full oversikt over eksisterende og nye krav og føringer som påvirker områdets systemer og tjenesteutvikling 
 • Drive prosesser i tjenesteområdet for å stimulere til økt digital satsing 
 • Bidra i digitaliseringsprosjekter på tvers av organisasjonen
 • Representere kommunen i eksterne fora innenfor digitaliserings- og tjenesteområdet
Kvalifikasjoner
 • Erfaring med prosjektmetodikk og smidig metodikk
 • Kompetanse på tjenestedesign og prosesskartlegging
 • Kjennskap til nasjonale felleskomponenter og arkitekturprinsipper i offentlig sektor, og hvordan disse kan brukes i tjenesteutvikling.
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og endringsledelse
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av leverandører
 • Solid kjennskap til digitalisering innenfor offentlig sektor
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis master, relevant arbeidserfaring kan kompensere for ikke godkjent utdanning
Personlige egenskaper
 • Du er proaktiv, og har gode samarbeids-, motivasjons- og kommunikasjonsevner
 • Du er initiativrik og selvgående
 • Du bidrar aktivt til gode gruppeprosesser og entusiasme
 • Du er serviceorientert og opptatt av sluttbrukere
 • Du evner å se helhet og har god kompetanse på å jobbe i team
 • Du kan dokumentere stor gjennomføringskraft
 • Du er opptatt av hvordan teknologi kan effektivisere arbeidsprosesser
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
 • Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige
 • Lillestrøm kommunes verdier "Tillit, inkludering og nyskaping" skal prege ditt arbeid
Vi tilbyr
 • Et spennende, utviklende og sterkt fagmiljø
 • En sentral rolle i Norges niende største kommune - en kommune med store ambisjoner
 • En svært spennende stilling med varierte og utviklende arbeidsoppgaver innen prosjektarbeid.
 • Fleksitidsordning
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale