Digital karriereveileder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

En av våre ansatte går over i ny intern stilling på Karrieresenteret. I den forbindelse søker vi en ny nasjonal digital karriereveileder i 100% stilling ved vår lokasjon i Verdal. Stillingen er et engasjement til 31.12.2022 med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse snarest.
 
Karrieresenteret i Trøndelag er organisert som en del Trøndelag fylkeskommunes utdanningsavdeling. Arbeidet er forankret i et bredt partnerskap bestående av Kompetanseforum Trøndelag, som gir senteret strategisk retning. Karrieresenteret består i dag av 15 medarbeider fordelt på kontor i Trondheim, Verdal, og Namsos. Jobben er ved vår lokasjon i Verdal, kan kombineres med noe hjemmekontor.

I samarbeid med Kompetanse Norge skal Karrieresenteret i Trøndelag være med å bemanne og utvikle nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. Stillingen inngår i denne nye tjenesten. Karriereveiledningen er et gratis digitalt tilbud til hele befolkningen i Norge. Tjenesten skal ha utvidet åpningstid og etter hvert være åpen på helg.
 
E-veiledningstjenesten har ambisjon om følgende åpningstider:
Hverdager: åpningstid fra kl. 09 til kl. 21. To tidligvakter og to seinvakter pr uke
Lørdag og søndag: ikke åpent. Ambisjon om innføring av minimum en helgedag i løpet av høsten 2021
Fredager er satt av til møtedag og utviklingsarbeid.
Offentlige fridager: stengt

Arbeidsoppgaver:

Karriereveiledning av hele befolkningen i Norge
Karriereveiledning på chat, telefon og video
Kompetansestøtte til rådgivere/karriereveiledere i skole, veiledere i NAV og andre samarbeidsaktører
Samarbeid i nettverk - med Kompetanse Norge, i fylkeskommunen, med NAV og med andre eksterne samarbeidspartnere
Delta/lede utviklingsprosjekt innen fagområdet

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning innen karriereveiledningsfeltet, eller tilsvarende relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
Veiledningskompetanse en til en og i gruppe
Ønskelig med kunnskap om nettressurser og verktøy for veisøkere og veiledere
Kunnskap om utdanningssystemer og arbeidsmarked i Norge

Vi søker karriereveileder som:
Har minimum tre års erfaring som karriereveileder
Setter veisøker i stand til å forstå sin situasjon, arbeide fram mot løsninger og egne beslutninger
Tilpasser seg ulike grupper og personer i ulike livsfaser i veiledningen
Er faglig trygg og handler ut fra profesjonelle verdier og etiske retningslinjer
Er metodisk trygg
Har gode kommunikasjons- og veiledningsferdigheter
Har svært gode digitale ferdigheter, som bl.a. skrivetempo og søkeferdigheter. Trives med å ta i bruk nye programmer og digitale løsninger
Har erfaring med, og positiv til, bruk av digitale verktøy i karriereveiledningen
Har analytiske ferdigheter, liker å jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring
Tar ansvar for og er proaktiv i forhold til kvalitet- og utviklingsarbeid
Er aktiv bidragsyter til godt samarbeid og god læringskultur i tjenesten
Har høy arbeidskapasitet og fleksibilitet

 

Utdanningsretning
Karriereveiledning/rådgivning/coaching
 
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet - Hovedfag / Mastergrad / Bachelor/
    

Personlige egenskaper:

God relasjonskompetanse, god evne til formidling og samarbeid
Utviklingsorientert og har evne til å arbeide selvstendig
Løsningsorientert, fleksibel og åpen
Innovativ
Personlig egenskap vektlegges
 
 

Vi tilbyr:

Spennende jobb i et fagfelt i utvikling
Lønn: 535 000,- til 630 000,- pr. år. Tillegg for turnus på kveld og helg
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger
Noe reisevirksomhet må påberegnes
Turnusarbeid - mulighet for å jobbe hjemmefra på enkelte dager