Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Diabetessykepleier, fast stilling

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling har lokalsykehusansvar for befolkningen i Vestoppland (ca 111 000 innbyggere) og områdefunksjoner for SI innenfor hematologi og LTMV-koordinator. I tillegg har avdelingen noen oppgaver knyttet til endokrinologi for hele Oppland. Avdelingen har seksjoner for fagområdene hjerte, endokrinologi, lunge, hematologi, gastro, infeksjon, slag og geriatri.

Medisinsk poliklinikk er en underavdeling i medisinsk avdeling og består av fagfeltene gastro, lunge, hjerte, klinisk ernæringsfysiologi, LTMV-koordinator, studiesykepleiere, og diabetes. Diabetespoliklinikken er en enhet som preges av et dynamisk miljø der vi arbeider selvstendig, samtidig som vi er et team. Her har du muligheten til å bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy faglighet, og hvor det jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid.  

Ved poliklinikken er det ledig 100% fast stilling fra 01.04.2024, som diabetessykepleier, med arbeidstid hovedsaklig på dagtid. 

Diabetessykepleier jobber i et tverrfaglig team bestående av endokrinolog og klinisk ernæringsfysiologer. Diabetessykepleier har varierte arbeidsoppgaver både med egne konsultasjoner poliklinisk og oppfølging av pasienter med diabetes inneliggende på sengepost.
Seksjonen legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse og fokus på en effektiv og kvalitetsmessig pasientbehandling. Det er 2 diabetessykepleiere ved seksjonen og de drifter en meget aktiv poliklinikk. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Klinisk erfaring med diabetes som fagfelt
 • Videreutdanning i diabetessykepleie

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsevner, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Teknisk forståelse og evne til å håndtere medisinskteknisk utstyr
 • Kunne arbeide godt både selvstendig og i team, evne til fleksibilitet
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning gjennom KLP
 • Tverrfaglig samarbeid og høyt faglig nivå 
 • Et trivelig arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en mindre seksjon hvor du også får mer ansvar
 • Faglig og personlig utvikling

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.