• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9360, BARDU
  BARDU
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075511
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Det norske NATO-bidraget Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen søker etter leger til kontigenter i perioden 2023-2025

Enhanced Forward Presence (eFP) er NATOs forsterkede tilstedeværelse i alliansens østlige medlemsland. Forsterkningen av militært nærvær i Baltikum og Polen ble besluttet i 2016. eFP består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Norge inngår i den tyskledede bataljonsstridsgruppen i Litauen. Det norske NATO-bidraget søker nå etter lege til enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen.

Mange av de som deltar i operasjoner i utlandet er fast ansatt i Forsvaret. Vi har også behov for de som har en sivil jobb til vanlig, men som kan tenke seg en periode på 3-6 måneder som lege i Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen.

Får du stilling og skal tjenestegjøre i en stilling i NATO kommando- og styrkestruktur som er deployerbar, så er det obligatorisk med oppsetning ved avdeling eller unntaksvis Crisis Establishment-kurs (CE-kurs) på Elverum.

Året deles inn i to kontingenter, men leger kan søke om å tjenestegjøre i 3 eller 6 måneder.

Kontingent eFP14:

Opptrening i Norge mellom uke 18 og 26. Sommerferie avvikles. Deployering i uke 31/32 i 2023 og redeployering i uke 5/6 i 2024.

Kontingent eFP15:

Opptrening i Norge mellom uke 45 i 2023 og uke 5 i 2024. Juleferie avvikles. Deployering i uke 5/6 i 2024 og redeployering i uke 32/33 i 2024.

Tidspunktene kan bli justert. Med forbehold om forlengelse av NATO-bidraget, vil planen være den samme for kontingentene ut 2024.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Godkjent autorisasjon som lege
 • Full rekvisjonsrett (LE)
 • Godkjent LIS1 (LE)
 • Søkere må tilfredsstille Forsvarets krav til helse og fysiske krav til internasjonal tjeneste
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til og erfaring fra operativ sanitetsavdeling og tjeneste i internasjonale operasjoner vil bli vektlagt
 • Tidligere tjeneste som Vernepliktig Akademisk lege i Forsvaret
 • Fullført førstegangstjeneste og bestått grunnleggenge soldatutdanning (GSU)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives i et hektisk miljø
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Komfortabel med krevende og sammensatte arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et godt kollegialt miljø 
 • Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Lønnen under et oppdrag i internasjonale operasjoner består av grunnlønn samt misjonstillegg, utenlandstillegg og familietillegg.

Stillingene som lege har grunnlønn som Kaptein/Rittmester/KaptLT- IN (SKO 1526), som tilsvarer lønnstrinn 66 - 72 for tiden kr 615 500,- til 689 100,- avhengig av bakgrunn, utdannelse, ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Misjonstillegg er en kompensasjon for risiko, ulempe, beredskap og høy arbeidsbelastning, og satsen for Kaptein/Rittmester er pr i dag kr 20 368,- pr mnd.

Utenlandstillegget dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet. 

Familietillegget er et ekstra tillegg på 7500,– kr per måned til de som har barn inntil 18 år i husholdningen. 

Leger tilkommer også et rekrutteringstillegg, der satsen pr i dag er kr 39 715,- pr mnd for deployeringsperioder på 8 uker eller mer.

I tillegg kan leger kompenseres økonomisk for erfaring og kompetanse fra kr 8 560,- inntil kr 17 000,- pr mnd, dersom vilkårene for dette er oppfylt. 

En fullstendig oversikt over lønn og vilkår vil du få før du tegner kontrakt

 • Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen. Personlig egnethet vil vektlegges.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9360, BARDU
  BARDU
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075511
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret