• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  30.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4655365
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 22.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gol kommune

Deltidsstilling teiknspråkkyndig i Gol barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol barnehage med dei tre kommunale barnehagane Breidokk, Herad og Vesterhuset arbeidar for ein kontinuerleg utvikling av barnehagane.

I Breidokk barnhage har vi ledig ein deltidsstilling på 20-30 % for ein tegnspråkkyndig som kan vere med i opplæring i bruk av teikn for codabarn (høyrande barn av døve foreldre).

Arbeidsoppgåver:
• Bruke teiknspråk i kommunikasjon med barna og foreldre; teiknsette det som skjer i leik, aktivitetar, rutinesituasjonar

Kvalifikasjonar:
• Ynskjeleg med barnehagefagleg utdanning
• Erfaring frå barnehage
• Uttrykke deg godt på norsk, både skriftleg og munnleg

Vi ynskjer oss av deg:
• Aktiv og bevisst vaksen som støttar barna i deira teiknspråkopplæring både inne og ute
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Fleksibel

Vi kan tilby:
• Eit godt arbeidsmiljø
• Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk
• Løn etter utdanning og praksis
• Stillingsbeskriving

Anna:
• Det vil ved tilsetjing bli lagt stor vekt på personleg eignahet og evne til samarbeid
• Dei som blir tilsett, må leggje fram tilfredsstillande politiattest jf. Lov om barnehagar
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Informasjon om barnehagane finn du på nettsida: www.gol.kommune.no

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  30.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4655365
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 22.06.2022