Detaljer


Dansekoordinator

Stavanger kulturskole har behov for en fagkoordinator-dans i 30% stilling Skolen er med sine 3850 elevplasser en av landets største kulturskoler og har et tett samarbeid med det frivillige kulturliv og kommunale institusjoner. Kulturskolens danse avdeling har 1100 elevplasser og har tilbud innenfor de fleste sjangere. Kulturskolen har tilbyr danseundervisning i Bjergsted, Hundvåg, Rennesøy og Finnøy.
Den som blir ansatt vil sammen med avdelingsleder bl.a. ha ansvar for den daglige kontakten med elever og foresatte  samt opptak av elever.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver ligger i stillingen:
- Ansvar for informasjon som skal ut til elever og foresatte 
- Besvare henvendelser fra fra foresatte som omhandler bytte av partier, bekledning faktura m.m.
- Opptak av elever i samarbeid med avdelingsleder
- Sammen med avdelingsleder legge timeplan, sette grupper
- Koordinering av felles prosjektuker, forestillinger m.m.
- Oppdatere sosiale medier 
- Koordinere assistenter 

Arbeidsoppgaver vil kunne endres ved behov.


Kvalifikasjoner
Høyere kunst-/kulturfaglig utdanning innenfor dans.
Arbeidserfaring fra kulturskole eller annen relevant undervisning. 
Evne til å kunne jobbe selvstendig og i team.
Kunne beholde roen i hektiske perioder.
Må kunne legge fram politiattest i samsvar med opplæringsloven §10-9 og lovens forskrift § 15-2. 
Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
Personlige egenskaper

Du liker å jobbe sammen med ulike mennesker.
Du er nøyaktig .
Du er flink til å planlegge og organisere.
Du har stor grad av gjennomføringsevne
Du trives med høyt arbeidstempo .
Du har evne og vilje til å bygge gode relasjoner og utvikle nettverk.
Du har evne til å kommunisere med, se og bry seg om barn og voksne
Du har evne til å lytte og se nye løsninger 
Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
Mulighet for kompetanseutvikling 
En arbeidsplass i stadig utvikling. 
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
Lønn etter avtale