Ledig stilling

Stavanger Kommune

Dagstilling spesialsykepleier kreftomsorg 

Vi i hjemmesykepleien på Hillevåg og Hinna leverer tjenester hjemme hos mennesker som trenger medisinsk behandling, opplæring, pleie og omsorg i ulike faser i livet. Vi består av en stor og stabil gruppe engasjerte og selvstendige sykepleiere og fagarbeidere. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver med varierte faglige utfordringer. Vi har god kompetanse på fagfelt som demens, palliasjon, kreft, rehabilitering, psykiatri, sår, diabetes, kost og ernæring. Vi setter pasientenes ressurser og brukermedvirkning i fokus og vårt mål er at de skal leve aktive og meningsfylte liv og å kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. En stor andel av våre pasienter er kreftsyke og alvorlig syke som krever en tett oppfølging av våre pleiere.

Vi søker nå en kreftsykepleier som kan å jobbe i vikariatstilling med, i utgangspunktet, 1 års varighet, frem til 01.08.2023. Stillingen er dagstilling med jobbing hver 6. helg. Som kreftsykepleier skal du ha direkte pasientrettet kontakt med kreftsyke og alvorlig syke pasienter. Du skal planlegge og følge opp behandling, omsorg og pleie i alle faser av deres sykdom. Arbeidet består i stor grad av å bistå pasient og pårørende med opplæring, veiledning og å tilby samtaler. Du vil også være den som har ansvar for planlegging og koordinering av tjenestene etter pasientens utskrivelse fra sykehus og å opprettholde god oppfølging videre i pasientens hjem. 

Du vil som ressursperson på kreftpasienter ha stor innflytelse på hvordan tjenesten skal organiseres og utformes. For å sikre god kvalitet rundt tjenestene, kreves det stor grad av tverrfaglig samarbeid med ulike behandlingsinstanser, og her har du som kreftsykepleier en sentral rolle. Du vil være en ressursperson for resten av pleiegruppa og ha tett samarbeid med med dine kollegaer.


Vi holder til i flotte lokaler i Torgveien 15C i Hillevåg og du vil få et eget kontor. 


Arbeidsoppgaver:

Som kreftsykepleier skal du ha hovedansvar i å sikre sammenhengende tjenester av god kvalitet til kreftsyke og alvorlig syke pasienter.
Du skal tilrettelegge, planlegge og gjennomføre behandling og medisinsk oppfølging av den aktuelle pasientgruppen.
Du skal koordinere tjenestene i samarbeid med helse- og velferdskontoret, fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle behandlingsgrupper slik at tjenesten blir helhetlig.
Du skal gi råd og veiledning til pasient og pårørende gjennom hele sykdomsforløpet.
Du skal tilrettelegge for palliativ pleie og omsorg og være til støtte og hjelp for pasient og pårørende i livets sluttfase.
Du skal være med på å sikre dokumentasjon, å opprette pleieplan og bidra med rapportgiving til personalet. 
Du skal bistå med veiledning og opplæring av personalet og bidra til faglige refleksjon og diskusjon. 

 

Kvalifikasjoner:

 •  Autorisert sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie
 • En fordel med erfaring fra hjemmesykepleien
 • Førerkort til personbil
  Norsk er arbeidsspråk. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkende med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:


 • Vi søker deg som er faglig engasjert og er trygg i møte med den kreftsyke og den alvorlig syke
  Du har bred kompetanse i praktisk pasientrettet arbeid
  Du trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  Du er opptatt av å finne løsninger og god evne til å lage gode individuelle pleie- og oppfølgingsplaner 
  Du har god evne til å tilpasse deg etter skiftende krav og forhold for eksempel utfra pasientens tilstand
  Du ønsker å bidra til deling av dine spesialkunnskaper og er opptatt av å holde deg oppdatert faglig.

Vi tilbyr:


 • Dagstilling med jobbing hver 6. helg, 37,5 timers uke
  Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.
  Gode kombinasjon av selvstendig arbeid og samarbeid i team.
  Varierte og utfordrende oppgaver med gode utviklingsmuligheter.
  Mulighet for deltakelse i fagnettverk innen kreft og palliasjon.
  Mulighet for deltakelse i fremtidige prosjekter for å øke kvaliteten på våre tjenester (for eksempel velferdsteknologi).
  God opplæring med oppfølging av fadder.
  Full stilling med mulighet for å gå 80% dersom ønskelig.
  Lønn etter ansiennitet:
  •Kreftsykepleier, stillingskode: 752305, årslønn kr 464. 100 - 568. 600.