Ledig stilling

Østre Toten kommune

Daglig leder SFO - 100 % fast stilling med 9 % lønnstrekk for skolens ferier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Arbeidssted: 

 Kapp skole er en barneskole med ca. 250 elever og 40 ansatte. Vi har et inkluderende og godt arbeidsmiljø og vi etterstreber god relasjonsbygging barn og voksne imellom. 

Fakta om stillingen og arbeidsoppgaver:

SFO-leder har det daglige driftsansvaret og leder, organiserer og koordinerer de ulike aktivitetene. SFO-leders nærmeste overordnede er rektor.
Stillingen er på 100% og det er et lønnstrekk på 9% på grunn av fri i skolens ferier.


Det innebærer å:

 • utarbeide arbeidsplan for de ansatte
 • lanlegge innholdet i SFO sammen med de øvrige ansatte
 • lede samarbeid- og utviklingsmøter for SFO
 • legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og foresatte
 • gjøre andre administrative oppgaver som delegeres fra rektor
 • bruke elektronisk program for administrering av SFO- søknader
 • ansvar for å både planlegge og forberede sunne og næringsrike måltider
 • veileder for evt. lærlinger

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Søkere med relevant erfaring foretrekkes

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige Egenskaper:

 • Du må være strukturert, tydelig og samarbeidsvillig og du må kunne kommunisere godt med både barn og voksne
 • Du må evne å lede andre og skape positivitet rundt arbeidsoppgavene
 • Du bør være kreativ, løsningsorientert og ha godt humør
 • God på kommunikasjon, relasjonsbygging, stabilitet og fleksibilitet
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.