Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2766758
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Daglig leder Responssenteret

Responssenteret er et tjenestesamarbeid der flere kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark har gått sammen om å etablere en helhetlig tjeneste og et kompetansesenter for trygghetsteknologi og innovativ tjenesteutvikling. Personalet i Responssenteret samarbeider tett med kommunene i arbeidet med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, gjennom kontinuerlig fag- og kompetanseutvikling, utprøving og implementering av nye løsninger.

Responssenteret drifter et dedikert alarmmottak og en svartjeneste for digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til hjemmeboende og er bemannet med helseutdannede operatører døgnet rundt, hele året.

For mer informasjon se våre https://responssenteret.no/ 

 

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% fast stilling som daglig leder for Responssenteret. Daglig leder er direkte underordnet styret og har ansvar for den daglige ledelsen av Kongsbergregionens Responssenter.  Vi søker etter en trygg leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, med evne til å bygge relasjoner. 

Sammen med ansatte i Responssenteret, Kongsbergregionen og ledere innen helse og omsorg i eierkommunene skal leder av Responssenteret være med på å utvikle og effektivisere morgendagens helse- og omsorgstjenester gjennom utvikling og implementering av nye løsninger og strategier.

 

Organisatorisk plassering
Daglig leder er direkte underordnet styret og har ansvar for ledelse og utvikling av Kongsbergregionens Responssenter. Arbeidssted er Kongsberg.

 

Ansvar

 • Daglig ledelse av kompetansesenteret og døgnbemannet alarmmottak
 • Personal- og økonomiansvar for virksomheten
 • Kvalitetsutvikling, kontinuerlig forbedringsarbeid, internkontroll- og avviksoppfølging
 • Prosjektansvar for pågående og nye prosjekter
 • Strategisk utviklingsarbeid, systemutvikling
 • Markedsføring kundeoppfølging og tilbudsbeskrivelser til nye kunder
 • Dialog og samarbeid med Helse- og omsorgstjenestene
 • Dialog og forhandling med eksisterende og nye leverandører

 

Vi tilbyr

 • Lederstilling i en spennende tjeneste i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

 

Formelle kompetansekrav

 • Høyere revevant utdanning, fortrinnsvis innen helsefag
 • Førerkort og disponere bil da det må påregnes en del reisevirksomhet

 

Krav og ønsker til stillingen

 • Ledererfaring og prosjektlederkompetanse er en forutsetning
 • Grunnleggende teknisk forståelse for digitale løsninger
 • God kunnskap om tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling 
 • Kunnskap om gevinstrealiseringsarbeid
 • Kunnskap om endringsledelse og endringsprosesser
 • Kunnskap om drivere og trender innen e-helse, nasjonale satsningsområder og prioriteringer

Stillingsinnehaver må kunne dokumentere relevante resultater i tidligere stillinger.

 

Personlige egenskaper vi søker etter er:

 • Trygg i lederrollen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge tillit
 • Evnen til å motivere og overbevise
 • Helhetsoversikt
 • Nysgjerrig og resultatorientert

 

Vi tilbyr

 • Spennende lederstilling i en spennende tjeneste i utvikling
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

  

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Det vil være 6 måneders prøvetid i stillingen.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.