• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0675, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615931
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Daglig leder for minigjenbruksstasjon og verksted for områdesatsing i Bydel Alna

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med en møteplass for ombruk og reparasjonstjenester? Bydel Alna har opprettet en midlertidig stilling som drifter for en minigjenbruksstasjon og verksted i Trosterudlåven. Stillingen legges til Områdeløft Trosterud og Haugerud der du skal tilrettelegge et en ombruksmøteplass for for naboer, lokale tjenester og frivilligheten i området.  

Områdesatsing er en betegnelsen for et samarbeid mellom stat og kommune om tidsavgrenset og helhetlig ekstrainnsats i geografisk avgrensede områder med sammensatte utfordringer. Områdesatsing brukes som et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i områdene der behovet er størst. Bydel Alna har områderettet satsing på Trosterud og Haugerud gjennom et områdeløft som vil pågå i perioden 2017-2026. Dette er en del av Groruddalssatsingens nærmiljøprogram i bydelen. Områdeløftet skal bidra til varig styrking av nærmiljøkvaliteter på Trosterud og Haugerud, og bygge på områdeløftmetodikken slik den er utviklet i Groruddalen siden 2007.

Renovasjons- og gjennvinningsetaten (REG) i Oslo kommune og Bydel Alna (BAL) ved Områdeløft Trosterud og Haugerud utvikler en ny, sirkulær møteplass i Trosterudparken.  Trosterudparken skal bli et kreativt senter for beboerne i området, med fokus på kultur og urbant landbruk. Kommunens prosjekter i området er i stor grad basert på medvirkning fra nærmiljøet. Det skal nå etableres en minigjenbruksstasjon etter vedtak i Oslo bystyre, samt verksted og sambruk i en låve som vil skape gode rammer for økt sirkulær ressursbruk og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Målet er å skape en møteplass for reparasjon, re-design av møbler og tilrettelegge for aktiviteter i samarbeid med dyrkeforeninger, kunstnere og aktører i Trosterudparken, samt skape flere jobb- og læringsmuligheter. Samarbeidet om en sirkulær møteplass er inspirert av flerårig samarbeid mellom REG og BAL i Lindeberglokalet.   

I den forbindelse søker vi en prosjektmedarbeider med stor arbeidskapasitet, som kan være med å løfte nærmiljøarbeidet med særlig fokus på ombruk, re-design og drift av en møteplass. Vi søker deg som vil jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen. Du er operativ og har god gjennomføringsevne. Du er komfortabel med å tilnærme deg ulike befolkningsgrupper og har erfaring med ditt håndverksfag som metode for sosialt arbeid. Våre innbyggere har sammensatt bakgrunn med ulike behov. Dette må gjenspeiles i arbeidet vi gjør.

Vi vil derfor ansette en person i et 12 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse, for å utvikle tilbudet sammen med en engasjert og tverrfaglig prosjektgruppe.  Arbeidsoppgavene vil bestå av å drifte minigjenbruksstasjon og verksted, samt tilrettelegge for et tilbud som blir godt besøkt og trygt å bruke for naboer, lokale tjenester og frivillighet.  En viktig oppgave blir dermed å samarbeide med lokale tjenester, dyrkningsforeninger, kunstnere og andre interesserte, men også være arbeidsleder for eksempel for kandidater fra NAV Alna eller ungdom i feriejobb, og inngå i samarbeid med annet personell i Trosterudparken. Prosjektmedarbeideren vil dessuten få en viktig rolle i et prosjekt for re-design av møbler i Bydel Alna.   

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide med prosjektgruppe om utvikling av verksted og sambrukslokaler
 • Drift av verksted og minigjenbruksstasjon med ombrukstjeneste
 • Ombrukstjenesten innebærer å ta imot ombruksartikler fra privatpersoner og sortere, kategorisere og lage utstillinger av disse. Prosjektmedarbeider vil ha ansvar for å registrere avfallsmengder innlevert og uttak av ombruksgjenstander. I tillegg vil den ansatte ha ansvar for å veilede kunder i avfallshåndtering og sortering
 • Være arbeidsleder og utvikle samarbeid med nærmiljø og lokale tjenester om reparasjon og re-design.   
 • Lage system for materiallager i tilknytning til verksted
 • Være vertskap, holde kurs og utvikle sikkerhetsrutiner og opplæringsmateriell for verkstedet 
 • Bistå med redesign og reparasjon av møbler
 • Bidra til reelle medvirkningsprosesser og være områdeløftets kontaktperson i verksted og minigjenbruk
 • Delta i planlegging og utvikling bydelens nærmiljøarbeid og utarbeide forslag og planer
 • Som prosjektmedarbeider kan du også tillegges andre oppgaver innenfor områdeløftene i bydelen

Kvalifikasjoner:

  Solid snekkerfaglig kompetanse med relevant fag- eller svennebrev er ønskelig, for eksempel tømrer eller møbelsnekker. Solid, relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.  
  Dokumentert erfaring eller kompetanse innen opplæring og/eller tilrettelegging av arbeid eller undervisning 
  Sertifikat B (personbil)  
  God forståelse for bruk av ulike digitale kommunikasjonsplattformer 
  Interesse og erfaring med redesign, materialers livsløp og interiør anses som positivt

Personlige egenskaper:

 • Du er synlig, tydelig og motiverende.
 • Du tar initiativ, jobber selvstendig og klarer å håndtere flere prosjekter på en gang.
 • Du leverer etter korte tidsfrister.
 • Du er ryddig og strukturert.
 • Du har gode evner til å samarbeide og etablere relasjoner. Du er glad i folk! 
 • Du har sterk gjennomføringsevne og god rolleforståelse.
 • Du er ansvarsbevisst og har god vurderingsevne.

Vi tilbyr:

 • En nyskapende arbeidsplass med engasjerte medarbeidere
 • Gode muligheter for læring og faglig utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen er plassert i lønnstrinn 39 (560 100 i Oslo kommunes
  lønnstabell).
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Det vil bli noe møtevirksomhet og aktiviteter i nærmiljøet kveld og i helger
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0675, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615931
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune