• Bedrift
  O L Kythe AS
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  SKULESTADMO
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Bygg og anlegg
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  SKULESTADMO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3866812
 • Se her for andre jobber fra O L Kythe AS

DAGLEG LEIAR

O L Kythe AS

Bygg og anlegg

O.L. Kythe AS er ei familieeigd entreprenørveksemd på Voss. Me driv allsidig innanfor bygg og anlegg og er sentralt godkjende i tiltaksklasse 3 i dei viktigaste utføringsklassane. Me arbeider innanfor alle entreprisemodellar. For tida har me for utføring kontrakter på om lag 100 mill.kr. I tillegg til dagleg leiar så har selskapet 2 fulltids prosjektleiarar. Me utfører betongarbeidet og delar av anleggsarbeidet med eigne fast tilsette. Vår noverande dagleg leiar gjennom mange år ynskjer å trappa ned og me søkjer difor etter ny dagleg leiar.

DAGLEG LEIAR

Den me søkjer skal ha toppleiaransvaret og rapportera til styret. Det er ein føresetnad med teknisk utdanning innanfor konstruksjonsfag bygg, på bachelor nivå eller eventuellt høgare.

Det vil vera ein fordel med tilleggsutdanning innanfor bedriftsøkonomiske fag, men dette er ikkje noko krav.

Me ser etter ein framoverlent leiar som rustar verksemda for framtidsretta tenking, lønsemd og vekst. Vedkomande opptrer samlande og er oppteken av å leggja til rette for å motivera tilsette. I tillegg legg me vekt på å kunna skapa gode relasjonar til kundar, leverandørar og samarbeidspartnerar.

Dokumenterte resultat frå å skapa lønsemd og utvikling vil inngå som ein viktig del av vår evaluering av kandidaten.

Me tenkjer at vår daglege leiar også driv som anleggsleiar/ prosjektleiar på enkelte av våre prosjekt. Vedkomande må difor ha ei solid erfaring frå dette og ha bakgrunn god nok til å oppnå utføringsklasse 3. Me legg også til grunn at den aktuelle kandidaten har gode kunnskapar innanfor anbudsrekning, kontraktsrett, planlegging og prosjektøkonomi.

Dagleg leiar vil vera kvalitetssikringsleiar i verksemda.

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med styreleiar Per Kyte på tlf. 975 24 091 eller på e-post: per.kyte@kythe.no

Alle førespurdnader vert handsama konfidensielt.

Skriftleg søknad med CV vert å senda til: per.kyte@kythe.no

Søknadsfrist: 14. juni

 
 • Bedrift
  O L Kythe AS
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  SKULESTADMO
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Bygg og anlegg
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  SKULESTADMO
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3866812
 • Se her for andre jobber fra O L Kythe AS