• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5750195
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Cybersikkerhet/Stabsbefal DCO

Ønsker du å jobbe med Cybersikkerhet i Sjøforsvaret? 

Sjøforsvarsstaben (SST) sin fremste og viktigste oppgave er å støtte sjef Sjøforsvaret; herunder planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter. SST skal også bidra til å skape handlingsrom for avdelingene og fartøyene i Sjøforsvaret gjennom samhandling med andre utenfor Sjøforsvaret.

Sjøforsvaret skal styrke sitt fagmiljø innen cybersikkerhet og defensive cyberoperasjoner (DCO). Hovedoppgaven i stillingen vil være med på å bidra til at cyberoperasjoner og cybersikkerhet blir ivaretatt i operativ og administrativ virksomhet. Dette gjennom samarbeid med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH),og andre taktiske kommandoer og underlagte enheter. Som stabsbefal vil du være med på å utarbeide nye prosesser og prosedyrer innen fagområdet som har betydning for Sjøforsvarets operasjonelle virke.

Stillingen inngår i en teknisk avdeling i Sjøforsvarsstaben som håndterer IKT-drift for store deler av Sjøforsvaret. Det er derfor ønskelig at du har en teknisk bakgrunn og interesse for cybersikkerhet, IT-systemer og nettverk. Sjøforsvarsstabens IKT-avdeling har ansvar for leveranser av materiell, driftunderstøttelse og ulike prosjekter knyttet til Sjøforsvarets IKT-behov.  

Kvalifikasjoner:

 • Du har grunnleggende befalsutdanning.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) samt gjennomføre og bestå fysiske krav, minimum karakter 4 for utholdenhet og karakter 4 for styrke. Se www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Du må være norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse. For informasjon om sikkerhetsklarering; se veiledning på hjemmesidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet(www.nsm.no).
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innen cybersikkerhet/cyberingeniør eller høyere IKT-utdanning.
 • Erfaring med cybersikkerhetsarbeid.
 • Erfaring innen maritim virksomhet.
 • Relevante kurs innen fagområdet.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner, er nøyaktig og har til en hver tid helhetsoversikt over ditt fagområde.
 • Du har stor arbeidskapasitet.
 • Du liker å tilegne deg ny kunnskap og å utvikle deg i rollen.
 • Du trives med å lede prosjekter innen fagområdet. 
 • Du har gode medmenneskelige egenskaper.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten tillater det. På Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Mulighet for å delta på vaktordninger, øvelser og medseiling.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 
 • Stillingen er militær spesialist med fast tilsetting til fylte 60 år (T60). Det innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig. Se forsvarets Bestemmelse for HR, veileder i HR del B for nærmere informasjon om tilsettingsforholdet T60. Aktuelle og kvalifiserte  kandidater vil bli kalt inn til førstegangsintervju, må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1564 Sersjant/Kvartermester (OR5) i lønnstrinn 39-53, for tiden 432.800,- til kr 524.700,- pr år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1565 Sjt1kl/Vingsjt/Seniorkvm (OR5+) i lønnstrinn 45-59, for tiden 466.600,- til kr 575.400,- pr år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1566 Oversersjant/Skvadronmester (OR6) i lønnstrinn 50-64, for tiden 502.300,- til kr 624.500,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5173, LODDEFJORD
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5750195
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret