Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Cyberrådgiver

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) søker dyktige og motiverte medarbeidere i kampen mot truslene i det digitale rom.

I enheten Deteksjonsevne i NCSC ser vi nå etter deg som har teknisk forståelse, er nysgjerrige og engasjert, som ønsker å bidra til å ivareta sikkerheten i våre operative systemer. Enhetens hovedfokus er å utvikle og automatisere teknikker for analyse- og prosessering av de store datamengdene vi mottar igjennom NSM sitt sensornettverk, med den hensikt å avdekke uautoriserte handlinger og hendelser mot kritisk infrastruktur og andre samfunnsviktige funksjoner.
Det er imidlertid avgjørende at sikkerheten i og rundt systemene vi benytter og overvåker er tilstrekkelig sikret og iht. gjeldene lover og retningslinjer.

Som vår nye cyber-rådgiver vil du jobbe på tvers av enheter som jobber med utvikling og drift av operative systemer, med det fokus å sikre at nødvendige sikkerhetstiltak blir ivaretatt og dokumentert. Du motiveres av å til enhver tid forbedre systemer og ønsker å rådgi teknikere i sitt arbeid til å ta de sikreste valgene. Du vil blant annet ha mulighet til å jobbe med følgende:

 • Styrke og vedlikeholde sikkerhetsdokumentasjon for IKT-sikkerhet, for graderte og ugraderte systemer, herunder arbeid med ISMS, ISO2700x og gjeldene lovverk m/ forskrift.
 • Gjennomføre sårbarhetskartlegging og identifisere risikoområder.
 • Bistå i og gjennomføre risikovurderinger knyttet til egne IKT-systemer.
 • Rådgivning ovenfor interne IKT-enheter innen digitale sårbarheter, trusler og gjeldene lovverk og retningslinjer.
 • Bidra i det tekniske arbeidet knyttet til spørsmål av informasjonssikkerhetsmessig karakter og dokumentasjon
 • Følge opp og koordinere arbeid med å styrke sikkerheten
 • Bistå i, og gjennomføre informasjonssikkerhetsmessige revisjoner
 • Delta i prosjekter

Den vi leter etter har lidenskap for sitt arbeid, og har god kunnskap og forståelse eller ønsker å tilegne seg kompetanse i arbeid knytte til dokumentasjon og teknisk IKT-sikkerhet.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og spennende arbeidsoppgaver innenfor IT-sikkerhet
 • Godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter til kompetanseutvikling i form av kurs og konferanser
 • Nyoppussete arbeidslokaler få minutters gange fra Oslo S
 • Gode arbeidsbetingelser som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån , samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Kvalifikasjonskravene:

 • Høyere (minimum bachelor-nivå) relevant utdanning fortrinnsvis innen informasjonsteknologiske eller tekniske naturvitenskaplige fag. Relevant erfaring kan etter en nærmere vurdering erstatte kravet til formell utdanning.
 • Relevant erfaring med operativsystemer, nettverk og/eller sikkerhetsløsninger
 • Relevant erfaring med rammeverk og lover knyttet til informasjonssikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklaring og autorisasjon, og det presiseres at det ikke er anledning til å inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og samarbeidsevne
 • Strukturert og gjennomføringsevne
 • Engasjert og nysgjerrig

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Stillingene er plassert på Førstekonsulent/Rådgiver (SKO 1408/1434) avhengig av kompetanse og erfaring. For innplassering som Rådgiver er det et krav om minimum fem år relevant utdannelse og minst to års relevant erfaring. D

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 
Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (med hensyn til innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 
NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.