• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2625, FÅBERG
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671432
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Cyberforsvarets base- og alarmtjenester søker lokal brukeradministrator- og koordinator Jørstadmoen

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur. Cyberforsvaret har om lag 1150 ansatte fordelt på en rekke tjenestesteder i Norge. 

Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvaret sine avdelinger. CBA overvåker Forsvarets våpentransporter og innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre, samt alarmer knyttet til HMS-hendelser.

CBA basetjenesteavdeling søker nå etter lokal brukeradministrator- og koordinator (OR 5-6) i midlertidig stilling fra 1.august 2022 (inntil seks måneder) med mulighet for fast tilsetting. 

Tjenestested er Jørstadmoen leir. 

Arbeidsoppgaver:

 • Brukeradministrator (LBA) og kundeabonnentsansvarlig (KAA) i Forsvarets forvaltede plattformer for flere avdelinger i Cyberforsvaret.
 • Ivareta lokal brukerstøtte knyttet til tilgangsstyring av Forsvarets ugraderte og graderte systemer. Ivareta kontorstøttefunksjoner knyttet til drift og vedlikehold.
 • Datasikkerhetsleder for base Jørstadmoen. Være sjefens rådgiver innen IT-sikkerhetssaker, herunder planlegge, iverksette og lede IT sikkerhetsarbeid i egen avdeling.
 • Etablere, implementere, vedlikeholde og evaluere IM-plan for avdelingen. 
 • Være kontaktpunkt for CBA mot interne og eksterne IKT leverandører.  

Kvalifikasjoner:

 • Befalsutdanning. 
 • Bachelor innen IT. Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant tjenesteerfaring. 
 • Norsk statsborgerskap.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig og NATO Cosmic Top Secret før tiltredelse.

Ved fast tilsetting må kandidaten ha bestått fysisk test, styrke og utholdenhet, med minimum karakter 4, samt medisinsk seleksjon.

Se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og løping 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Ha høy ansvarsfølelse. 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1566 oversersjant/skvadronmester OR 5-6, LTR 48-58 kr. 446 800 - 524 900,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2625, FÅBERG
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671432
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret