Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

CT Fagradiograf

Offentlig forvaltning

Da vår nåværende CT fagradiograf har valgt å pensjonere seg er vi nå på utkikk etter en ny.

Bildediagnostikk Elverum-Hamar er en stor avdeling fordelt på to lokalisasjoner og flere seksjoner. Vi er i alt rundt 115 ansatte hvorav ca. 42 jobber på radiologisk seksjon, Elverum.
Seksjonen har en Philips Ingenuity Core 128 CT skanner, årgang 2016, hvor det utføres rundt 8200 undersøkelser pr. år. Hver tirsdag har vi CT kveldspoliklinikk, og ved behov settes det opp ekstra kveldskjøringer.
I tillegg til alle de vanlige modalitetene har vi en DXA skanner, og seksjonen bemanner røntgenlabben ved Trysil helsestasjon en dag pr. uke.
Vi har felles radiologvakt med Hamar hvilket betyr at vi ikke har tilstedeværelse av radiolog på Elverum i vaktene. Radiografene kommuniserer pr. telefon eller PC skjerm med vakthavende LIS-lege på Hamar. Det er egen radiolog bakvakt i Elverum med passiv hjemme vakt. 
Avdelingen har et stort aktivitetsnivå så det er viktig du trives med en travel arbeidshverdag og samtidig klarer å holde flere baller i luften. Vi tilstreber å yte høy grad av service overfor våre pasienter, rekvirenter og samarbeidspartnere, så du må like å være på tilbudssiden og være klar til å måtte finne gode løsninger på kort varsel. 
CT fagradiografen skal i samarbeid med faglig og administrativ ledelse tilrettelegge for generell kompetanseheving og fagutvikling innenfor CT området. Det forventes at du har gode teoretiske kunnskaper som du bruker aktivt i jobbutførelsen. Du må være glad i CT faget og holde deg oppdatert på både fag- og modalitetsutviklingsområdet. Du vil bli en viktig bidragsyter i prosedyre- og protokollarbeidet, og være med på å sette standarden for den faglige kvaliteten på CT området.
Fleksibilitet og effektivitet hos alle våre ansatte er nødvendig for å nå avdelingens mål. 
Vi søker deg som er en lagspiller og som bidrar til fellesskapet både faglig og arbeidsmiljømessig. Du må være glad i å jobbe med og motivere mennesker.  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og utvikle CT faglig virksomhet sammen med medisinsk faglig overlege, fagkoordinator og seksjonsleder  
 • Være med på å lede CT labben faglig og etisk forsvarlig 
 • Deltakelse i prosjekter og faggrupper 
 • Være faglig oppdatert til enhver tid og dele egen kunnskap 
 • Motivere, engasjere og stille faglige krav til personalet på CT
 • Veilede og undervise personale og studenter
 • Delta i vaktordning
 • Jobbe for og sikre god ressursutnyttelse 
 • Planlegge timeboka 
 • Samarbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper i, og utenfor sykehuset 
 • Medansvar for oppfølging av feil / mangler (medisinsk- tekniske/leverandører)  
 • Arbeidsoppgavene kan bli endret etter behov og listen er ikke uttømmende 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som radiograf
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig 
 • Minimum 3 års praktisk erfaring fra radiograffaget
 • CT videreutdanning (søkere uten CT videreutdanning må gjennomføre denne ved første anledning)
 • Faglig oppdatert med oversikt over nyeste teknologi og undersøkelser   
 • Gode IKT kunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Du er effektiv, fleksibel og endringsvillig
 • Du er selvreflekterende og har gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Du har gode samarbeidsevner og er flink på å inngå gode kompromisser 
 • Du er serviceinnstilt og det er naturlig for deg å yte det lille ekstra  
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du har en grunnleggende positiv innstilling til jobben og ser muligheter fremfor begrensninger
 • Du trives med faglige utfordringer og en til tider travel hverdag 
 • Du er engasjert og handlekraftig og har stor gjennomføringsevne
 • Du har høy tilstedeværelse og er stabil i arbeidssituasjonen  
 • Du  bidrar godt til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Vi er en veldig hyggelig avdeling med god godt samarbeid og god stemning på kryss og tvers av yrkesgruppene.
Her er hverdagen ofte travel men spennende, men vi har alltid plass til litt humor og kanskje litt vafler.
Hos oss vil du få fine og flinke kolleger som er gode på å støtte og hjelpe hverandre, et godt tverrfaglig samarbeid, og en avdelingen som følger med på utviklingen i faget.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.