• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3787953
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Controllere innen økonomi og ressursstyring

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling helse, aktivitet og mestring gir tjenester og tilbud til bydelens befolkning innen hjemmetjenester, psykisk helsearbeid, tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, samt kjøpsplasser i og utenfor institusjon. I tråd med bydelens strategi skal vi gå fra å gi tjenester til å dekke innbyggers behov med likeverdige tjenester av høy kvalitet, og med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg»? Avdelingen har et budsjett på 725 mill. kroner, 314 årsverk og 700 medarbeidere, hvorav de fleste jobber i turnus. Avdelingen kjøper årlig tjenester for 350 mill. kroner.  I samsvar med bydelens strategi for 2021-2024 skal avdelingen levere flere og bedre tjenester og tilbud mer ressurseffektivt for å møte den økende etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. 

De to stillingene som controllere med spesialisering innen hhv. økonomi og ressursstyring er nyopprettede i avdeling helse, aktivitet og mestring. Som controller vil du være en sentral person i avdelingen, og bidra både operativt og strategisk. En av stillingene er fast og de to andre er midlertidige med mulighet for fast ansettelse.

Som controller vil du arbeide tett med avdelingens ledergruppe for å sikre kvalitative og effektive prosesser, og modeller for økonomisk styring og kontroll i avdelingen. Det forventes at du fungerer som en god rådgiver og sparringspartner. Oppfølging og vurderinger i forbindelse med kjøp fra private leverandører innen helse- og omsorgstjenester, herunder oppfølging av eksisterende kontrakter og månedlig fakturering, er sentrale arbeidsoppgaver. 

Vi ser etter deg som er ansvarlig og analytisk i oppgaveutførelsen, og som kan jobbe selvstendig og strukturert. Det er også viktig at du er en god relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner.

Stillingene er organisert i seksjon for stab og styring.

     

Arbeidsoppgaver:

Vi skal ansette 2 controllere og utarbeide profiler som til sammen eksisterende medarbeidere dekker alle arbeidsoppgavene:

 • Følge opp leverandører, kontrakter og fakturaer på kjøp av tjenester fra private, ideelle og kommunale leverandører innen helse- og omsorgstjenester
 • Utføre tilsyn i samarbeid med avdelingens fagpersoner hos private leverandører hvor Bydel Stovner kjøper tjenester
 • Hente ut, kvalitetssikre, sammenstille og analysere data fra HR- og økonomisystemene (Unit4 ERP), bemanning- og turnusplanleggingssystemet (GAT), pasientadministrativt system (Gerica), Oslo kommunes ledelsesinformasjonsverktøy (LIV) og andre relevante datakilder
 • Bistå ledere med å lage bemanningsplaner og turnusplaner vha. bydelens avanserte Excel-verktøy og GAT
 • Arbeid med regnskap og økonomioppfølging
 • Gjennomføre månedsavslutninger og årsavslutning for avdelingen
 • Regnskapskontroll og regnskapsrapportering internt og eksternt
 • Avstemming av regnskap mot relevant informasjon i andre systemer
 • Analysere endringer i regnskapet, samt regnskap mot prognose 
 • Oppfølging av regnskapsfaglige problemstillinger og internkontroll
 • Videreutvikle, forbedre og følge opp rutiner og prosesser på økonomiområdet
 • Videreutvikle avdelingens system for interne nøkkeltall (KPI-er)
 • Vedlikeholde grunndata, bl.a. stillingsbudsjett, person- og ressurskatalog, organisasjonsstruktur i HR- og økonomisystemet
 • Opplæring og veiledning av ledere og andre på deres ansvars- og fagområder
 • Foreslå tiltak for å oppnå budsjettbalanse og utvikle bedre tjenester til innbyggere
 • Fungere som systemadministrator for avdelingens virksomhetsstyringsverktøy
 • Bistand til tjenesteutvikling og forbedringsprosjekter.
 • Lederstøtte til gjennomføring av resultatoppfølgingsmøter, tiltak og realisering av gevinster

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innenfor jus, økonomi, industriell økonomi eller ressursstyring
 • Minimum  3 års erfaring som controller, evt. nyutdannede med spesielt gode faglige resultater og gode relasjonelle ferdigheter 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C1
 • Erfaring fra ressurs- og økonomistyring i offentlig virksomhet, herunder helse- og omsorgstjenester
 • God regnskapsfaglig forståelse og interesse for komplekse analyser
 • Gode dataferdigheter, spesielt avansert bruk av Excel og pivottabeller, datavarehus og verktøy for interaktiv analyse og datavisualisering (Tableau)  
 • Kjennskap til gjeldende lovverk innen offentlig virksomhet og helse- og omsorgstjenester

Personlige egenskaper:

 • Evne til å opptre profesjonelt
 • Evne til å analysere, forstå og løse komplekse problemstillinger
 • Liker å ha oversikt, er god til å se helheten, sammenhenger og gjøre rasjonelle vurderinger
 • Jobbe selvstendig, skape fremdrift og ha sterk gjennomføringsevne
 • Være modig og vise nysgjerrighet
 • Evne til å samarbeide på tvers av enheter og fagområder
 • Vise til høy grad av faglig integritet og lærevilje

Vi tilbyr:

 • Fast ansettelse
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Egenutvikling og kompetanseheving
 • Trivelige kolleger
 • God tjenestepensjon og gode forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3787953
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune