Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Controller

BMU Eiendom søker en fremoverlent analytisk Controller til vår stab.

Vi søker deg som er proaktiv, løsningsorientert og kontinuerlig søker etter hvordan utføre oppgaver mer sømløst og effektivt. Du er en analytisk og strukturert person med øye for detaljer samtidig som du evner å se det store bildet. Du er nysgjerrig og trives med å jobbe tett opp mot driftsmiljøet. Du har gode kommunikasjonsegenskaper og kan levere innsiktsfulle analyser som gir et godt grunnlag for beslutningstagning. Du vil også jobbe med effektivisering og videreutvikling av prosesser og systemer og tar gjerne initiativ til dette selv. Stillingen rapporterer til seksjonssjef.


Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, sykehjem, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.  

Seksjon for Administrasjon er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, avdeling Eiendom.  

Administrasjonen er en støttefunksjon til linjeledere i BMU Eiendom. Administrasjonen leverer kvalitetsmessige støttetjenester som til enhver tid er nødvendig for å sikre smidige og effektive prosesser i den daglige driften. Seksjonen består av fagledere, konsulenter og rådgivere innen HMSK, HR, regnskap og økonomi.  

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskapsføring, avstemming, analyse og rapportering for avdeling Eiendom
  • Herunder utvikle og levere gode analyser og rapporter 
  • Kvartalsvis, tertial, og årlig 
 • Sikre saksbehandling innenfor gitte frister
 • Saksbehandling ved regnskapsavslutning og økonomiske utredninger
 • Sikre at regnskapet er i tråd med interne og eksterne lover, regler og retningslinjer
 • Være en strategisk støttespiller og rådgiver
 • Løpende oppfølging og opplæring
 • Regnskap/ budsjett arbeid (planlegging, utarbeidelse og oppfølging)
 • Inn/ utgående fakturabehandling 
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen økonomi, regnskap eller revisjon, ønskelig med master-, eventuelt bachelornivå
 • Min. 3 års relevant erfaring innen regnskapsarbeid, spesielt ønskelig innen kommunal sektor 
 • Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig. For søkere med annet morsmål enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2.
 • Kjennskap til regelverket vi er satt til å etterleve, blant annet kommuneloven og regnskapsloven.
 • Gode it-kunnskaper og evner å benytte systemene til din fordel i arbeidsutførelsen
 • Analytiske ferdigheter 
 • Økonomiske kunnskaper og forståelse
 • Avansert Excel-bruker

Personlige egenskaper:

 • Åpenhet, nær og inkluderende: du viser respekt, er aktiv inkluderende og bidrar til et positivt fellesskap
 • Samhandling: du samarbeider godt, viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du er nyskapende og utviklingsorientert, utforsker nye muligheter og løsninger, tør å prøve og feile, evner å forandre for å forbedre
 • Modenhet: du fremstår som trygg, engasjert og samarbeider godt i utfordrende situasjoner
 • Handlekraft: du er strukturert, tar ansvar og evner å gjøre selvstendige vurderinger
 • Læring: du reflekterer og gjør rasjonelle vurderinger, også i perioder med høyt arbeidspress
 • Etikk: du evner å handle og opptre på en saklig måte, og ut fra høy etisk standard
 • Fleksibilitet: du evner å tilpasse deg nye arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med muligheter for deg som ønsker å påvirke og er opptatt av utvikling
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring 
 • Flere ulike velferdsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP 
 • Fleksibel arbeidstid og arbeidssted
 • Lønn etter avtale i stillingskode: 753100 Saksbehandler med høgskoleutdanning

 

 

Vi ber om at godkjente vitnemål/ karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysningene kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfristens utløp, dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.