Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Collection/Information Manager

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som ønsker en utfordrende karriere innen cybersikkerhet.

Vi søker en person som mestrer å håndtere, validere og organisere informasjon fra ulike tekniske og menneskelige kilder. 

Som Collection/Information Manager vil du bli del av et kompetent og erfarent cyberflerkildemiljø, der du vil rapportere til Seksjonssjef for cyberanalyse.

Du vil få en sentral rolle i den operative håndteringen av informasjon i senteret.

Rollen vil være en del av senterets arbeid med et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde for cyberrommet.

 

Oppgaver:

 • Ansvar for innsamling og etablering av datagrunnlag, forebyggende og under nasjonalt viktige hendelser, basert på informasjon og informasjonsbehov fra interne og eksterne kilder
 • Ansvar for at det nasjonale situasjonsbildet for cyberrommet er oppdatert og relevant
 • Ansvar for å forbedre eller etablere prosesser internt for å sikre en god og effektiv deling av informasjon
 • Ansvar for at deling av informasjon mot eksterne skjer på en sikker og god måte
 • Kravstiller for videreutviklingen av løsninger innen situasjonsbildet for cyberrommet. Du vil delta i kartleggingen av nye behov og kontinuerlige forbedringer

 

Formelle krav:

 • Høyere (minimum bachelor-nivå) relevant utdanning innen informasjonsvitenskap, journalistikk eller tilsvarende.  Annen erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell kompetanse
 • Erfaring med cybersikkerhet, etterretningsarbeid eller tilsvarende
 • God teknisk forståelse
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk tilnærming til oppgaver, med evne til kritisk tenking
 • God fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Du må ha norsk statsborgerskap og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for informasjon og arbeidsoppgaver.

 

Det er ønskelig med:

 • Teknisk forståelse for nettverksanalyse, forensics og skadevareanalyse
 • Programmeringskunnskaper
 • Kunnskap om hendelser og håndtering knyttet til avanserte trusselaktører og komplekse sårbarheter
 • Kunnskap om systemer og metoder for strukturering og håndtering av store informasjonsmengder
 • Kjennskap til analysemetoder for kvantitativ og kvalitativ informasjon

 

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S

 

Stillingen er plassert som overingeniør/senioringeniør (1087/1181) med årslønn innenfor spennet kr 513 600 til  765 100. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Testing av personlig egnethet og fagkunnskaper må påregnes.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (med hensyn til innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester må sendes inn med søknaden.