• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  21.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9512, ALTA
  ALTA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5557544
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

CIS-lagfører (Sambandsbefal Alta)

Cyberforsvarets CIS regiment (CCR) sin funksjon er å etablere, drifte og opprettholde Forsvarets
kommunikasjonsinfrastruktur og levere sikre kommunikasjonstjenester til Forsvaret og aktører i totalforsvaret. I tillegg leverer CCR sammensatte deployerbare CIS kapabiliteter og kommandoplassfasiliteter til Forsvaret og totalforsvarsaktører både nasjonalt og i utlandet. Regimentet leverer også kurertjenester for Forsvaret. CIS bataljon Nord har ansvar for Cybersvarets infrastruktur nord for fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved Cyberforsvarets CIS-regiment, CIS bataljon Nord er det nå en ledig fast stilling som CIS-lagfører (Sambandsbefal) med tjenestested Alta. Har du grunnleggende befalsutdanning og ønsker deg tilbake til Forsvaret kan du være den vi er på jakt etter. Stillingen har gradsnivå Sersjant/Kvartmester (OR5) til Oversersjant/Skvadronsmester (OR6). 

Kvalifikasjoner:

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Gjennomført grunnleggende befalsutdanning
 • Relevant tjenesteerfaring/arbeidserfaring 
 • Gode fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • Norsk statsborgerskap 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig/Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • Bestått fysisk test til karakter 4 i styrke og utholdenhet
 • Bestått medisinsk seleksjon (MEDSEL)
 • Førerkort klasse B (personbil/varebil)
 • Du må gjennomføre og bestå kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tiltredelse
 • I forbindelse med fjelltopptjeneste er det krav om god helse og tilfredsstillende helseattest. Det er krav om årlig fysisk test for stillingsinnehaver som innbefatter både styrke og utholdenhet (karakter 4, se Forsvaret.no)

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Førerkort klasse BE (personbil/varebil med tilhenger)
 • Førerkort klasse S (Snøscooter)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Helhetsorientert og gode gjennomføringsevner
 • Evner å sette mål og følge opp egne oppdrag/oppgaver

Vi tilbyr:

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling innenfor mange spennende arbeidsoppgaver og
utfordringer. Fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger med bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.  Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 53 - 67, for tiden 524 700 - 657 300 brutto per år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. Lønnsplassering avhenger av søkers kvalifikasjoner (relevant erfaring og utdanning).
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, på grads-nivået Sersjant/Kvartmester (OR5) til Oversersjant/Skvadronsmester (OR6). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Rådsbehandling for tilsetting finner sted i April.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  21.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9512, ALTA
  ALTA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5557544
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret