Spørsmål rettes til

knut.mjaland@becksbrasserie.no
tlf: 92210301

Ledig stilling

Becks Brasserie & Bar Skien og Porsgrunn

Er du kokk med hjerte som banker for det franske kjøkken?

Chef 80% permanent position - Kokk 80% fast stilling

Hotell, restaurant og storhusholdning

Restaurant chef: Do you have a certificate as a chef and a good service attitude? Then maybe you are the person we are searching for. We want to hire for a skilled chef with a certificate of apprenticeship for our restaurants in Porsgrunn and Skien, for 80% permanent position. Becks Brasserie is a French-inspired brasserie, where we follow the seasons and use good Norwegian and international ingredients and food culture. We are also part of the Becks group, which has a total turnover of 60 million annually with restaurants in Skien, Porsgrunn and Drammen. As a chef with us, you become part of a good working environment in the kitchen, where we focus on serving good food and good experiences. 

Restaurantkokk: Har du fagbrev som kokk og god serviceinnstilling? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter. Vi søker en dyktig kokk med fagbrev til våre restauranter i Porsgrunn og Skien, for fast 80% stilling. . Becks Brasserie er en franskinspirert brasserie, der vi følger sesongene og benytter oss av gode norske og internasjonale råvarer og matkultur. Becksgruppen omsetter samlet for 60 millioner årlig med restauranter i Skien, Porsgrunn og Drammen. Som kokk hos oss blir du del av ett godt arbeidsmiljø på kjøkkenet, der vi har fokus på servering av god mat og gode opplevelser.

 

Tasks

 • Participate in all work with production, preparation, serving, portioning and serving of food / meals
 • Ensure that food that is served at all times meets our requirements for quality both in terms of ingredients, taste and serving on the plate
 • Dishwashing, washing and cleaning in accordance with hygiene regulations and internal control
 • Customer follow-up
 • Guided apprentices so that they reach educational goals

Qualifications

 • Certificate as a chef
 • English speaking (or Norwegian).
 • Be in good health and in good physical shape.
 • At least 1 year of relevant work experience

Personal characteristics

 • Good collaboration skills, be flexible and service-minded
 • Ability to give and receive guidance
 • Be able to work independently and structured

We offer

 • A strong concept
 • An interesting and challenging environment
 • good working conditions
 • Good opportunities for personal and professional development with many exciting work tasks and challenges
 • Own occupational health service


Arbeidsoppgaver

 • Delta i alt arbeid med produksjon, klargjøring, anretning, utporsjonering og servering av mat/måltider
 • Sørge for at mat som blir servert til en hver tid oppfyller våre krav til kvalitet både når det gjelder råvarer, smak og anretning på tallerken
 • Oppvask, vask og rengjøring i henhold til hygieneforskrifter og internkontroll
 • Kundeoppfølging
 • Veilede lærlinger slik at de når utdanningsmål

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk
 • Beherske engelsk språk muntlig og skriftlig.
 • Ha god helse og være i god fysisk form.
 • Minst 1 års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og serviceinnstilt
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • Et sterkt konsept
 • Et interessant og utfordrende miljø
 • gode arbeidsbetingelser
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Egen bedriftshelsetjeneste

 

Spørsmål rettes til

knut.mjaland@becksbrasserie.no
tlf: 92210301