• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4071306
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Case manager: Sykepleier eller vernepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgs-tjenester.

Om tiltaket:
Avdelingen har igangsatt et samarbeid med Helgelandssykehuset HF Mo i Rana knyttet til utvikling av et varig FACT-team. FACT-teamet er et fleksibelt oppsøkende og tverrfaglig behandlingsteam satt sammen av høyt kvalifisert fagpersonell fra både sykehuset og kommunene. Tiltaket er delfinansiert med tilskudd via Statsforvalteren i Nordland. FACT-samarbeidet representerer et spennende nybrottsarbeid på Nord Helgeland, med fokus på å gi bedre behandling og hjelp til mennesker med sammensatte behov innen psykisk helse- og rusfeltet.
Case manager vil inngå i et foreløpig ikke fullt utbygd FACT-team som allerede arbeider klinisk. Rana kommune og Helgelandssykehusets ambisjon er å utvikle et fullverdig FACT-team innen utgangen av 2024. Psykiater og psyk. sykepleier er allerede på plass fra Helgelandssykehusets side, i tillegg til teamleder og case manager fra Rana kommune. På sikt vil det være en ambisjon at også øvrige kommuner i Nord Helgeland deltar i FACT-samarbeidet. Fra høsten 2021 vil også Hemnes kommune være en del av teamets nedslagsfelt.
Både Helgelands-sykehuset og kommunene har ambisjon om å bygge videre på FACT-team Nord Helgeland inntil ca. 7 faste årsverk. I dag består teamet av 4 årsverk. Ressursbruken inn i samarbeidet vil øke med ytterligere inntil et årsverk når Hemnes kommune iverksetter sin andel.

I FACT-team Nord Helgeland er det fra dags dato ledig:

 • 100 % midlertidig stilling som autorisert sykepleier eller vernepleier.

Stillingen omtales som case manager.

Stillingens varighet er 12 måneder fra tilsettingsdato.

Arbeidsfelt:
FACT-teamet skal arbeide med fleksibel aktiv oppsøkende behandling til mennesker som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusavhengighet med dårlig fungering på et eller flere livs-områder. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som pasienten har behov for; integrert behandling av rus og psykiske lidelser, og tett individuell oppfølging rettet inn mot familie, fritid og bolig. Arbeidet er recovery-orientert. I dette inngår også fokus på arbeid, opplæring og veiledning. Teamet skal gi tjenester uavhengig av de tradisjonelle skillelinjer mellom 1. og 2.linjetjenesten. Case manager i FACT skal ha fokus på å arbeide klinisk i et samarbeid med teamet og relevante samarbeidspartnere. Informasjon om FACT, bl.a. på NAPHA.no.

• Case manager rapporterer til teamleder i FACT-teamet.
• Klinisk kontakt med brukere innen psykisk helse- og rusfeltet skjer i hovedsak på brukers arena, med fokus på oppgaver knyttet til behandling og stabilisering.
• Aktiv oppsøkende arbeidsmåte med vekt på fleksibel tilnærming og bruk av tid sammen med bruker, jfr. FACT-modellen.
• Gjennom fokus på den enkeltes ressurser, legge til rette for utvikling og fremme livskvalitet.
• Samarbeid med naturlige aktører i og utenfor brukerens nettverk.
• Utforming av individuelle planer, koordinering av tiltak, tjenester og ansvarsgrupper.
• Del-ansvar knyttet til utvidelse av samarbeidet opp mot andre kommuner.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
• Førerkort kl. B.
• Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Videreutdanning i psykisk helse- og/ eller rusarbeid.
• Arbeidserfaring fra psykisk helse- og/ eller rusarbeid.
• God kjennskap til kommunens og sykehusets øvrige hjelpeapparat.
• Teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til teamarbeid.

Krav til personlig egnethet:
• Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
• Utholdende og tålmodig.
• Evne til å arbeide langsiktig for å nå mål.
• Evne til å bygge gode relasjoner.
• Samarbeidsevner.
• Må kunne fungere som en aktiv konstruktiv part i forhold til utvikling av FACT-teamet.
• Interesse for fagene, oppdatert.
• Evne til vurderinger bygd på faglige og systemiske betraktninger.

Psykisk helse- og rusfeltet er i utvikling. Søker til stillingen må derfor ha en positiv innstilling i forhold til andre pålegg fra teamleder knyttet til endring, funksjon og utvikling.

Arbeidstid:
Ordinær arbeidstid er mandag -- fredag fra kl. 08:00 -- 15:45 (fleksitid). Noe forskjøvet arbeidstid må regnes med.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn fastsettes etter intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester som legges ved søknaden.
Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Teamleder i FACT-team Nord Helgeland, Sveinung Haugen, tlf.: 95 25 36 18, eller
seksjonsleder Svein H. Fagermo, tlf.: 41 20 40 78.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknadsfrist: 30.09.2021.

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4071306
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune