Ledig stilling

Lillehammer kommune

Byutvikler

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som har optimisme på vegne av verdens mest berømte norske småby, og potensialet den har i årene som kommer.

Byutvikleren får som hovedoppgave å realisere vedtatte byutviklingsprosjekter. Det betyr å følge en prosess fra plan til gjennomføring, samt koordinere interne og eksterne aktører for å oppnå resultater. Byutvikleren vil i noen prosjekter ha prosess- og prosjektledelse og i andre jobbe sammen med eksterne samarbeidspartnere.

Lillehammer kommune søker deg som er interessert i å bruke og utvikle dine skapende evner for å gi innbyggerne bedre hverdagsliv og gjøre Lillehammer til et attraktivt sted å bo og leve i årene som kommer.

Stilingen som byutvikler er i 100 % fast stilling, tilknyttet planavdelingen som er et tjenesteområde innen Sektor for by- og samfunnsutvikling. 

Arbeidsoppgaver:

Du bidrar til at planer kan realiseres, enten av kommunen selv eller av samfunnet for øvrig. 

Du deltar aktivt i planarbeid for å sikre at planene fungerer for de som skal realisere dem. 

Du koordinerer og legger til rette for den interne forankringen av prosjekter innenfor bytransformasjon, byfortetting og byutvikling. 

Du er et bindeledd innad i egen organisasjon, mot andre offentlige myndigheter og mot samarbeidspartnere i næringslivet. 

Du bidrar til at prosjekter blir realisert gjennom å være en «inngangsport» for utbyggere/næringsliv inn til kommunen. Prosjektene kan eies av kommunen eller de kan eies av andre og være av stor betydning for utviklingen av kommunen. 

Du bidrar aktivt i arbeidet med forhandling av utbyggingsavtaler. Gjennom utbyggingsavtaler skapes samarbeidsarenaer mellom næringsliv og kommune.

Noen prosjekter vi jobber med nå; 
ny kunsthall, parkering i fjell, utvikling av høgskolen, transformasjon av et næringsområde, et byfortettingsområde og et handelsområde.

Kvalifikasjoner:

    Vi søker etter deg som har;

     relevant høgskole-/universitetsutdannelse på masternivå
     relevant arbeidserfaring
     prosjekt- og prosessledelse
     kjennskap til kommunale prosesser

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som har; 
 evne til å lytte og søke gode løsninger
 stor grad av gjennomføringsevne 
 evne til å kommunisere effektivt med byens innbyggere og næringsliv
 evne til å knytte og pleie nettverk 
 sans for å jobbe på tvers av sektorer og fagdisipliner 
 evne til å tilegne deg ny kunnskap og vilje til å ta nye utfordringer

Du;
 trives bedre med å skape resultater sammen med andre enn å jobbe for deg selv 
 liker å kommunisere og forhandle
 liker å jobbe og har stor arbeidskapasitet
 er målbevisst og strukturert 
 er engasjert og yter service
 bidrar aktivt til et sosialt miljø

Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig. 
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 et faglig sterkt og kreativt miljø med gode muligheter for å påvirke.

Hos oss får du kolleger som vil du skal trives, en jobb du kan føle deg trygg i og med konkurransedyktige betingelser.

Du kommer inn i et energisk miljø med krevende og varierte arbeidsoppgaver og tidvis høyt arbeidstempo. 

Stillingskode avhenger av utdanningsnivå. Lønn etter avtale.
Tiltredelse etter avtale.