Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Byremo omsorgssenter søker flere ansatte til faste stillinger

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 8 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, KØH, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Byremo omsorgssenter har ledige faste stillinger:

 • Sykepleier i team - 22% fast stilling
 • Syke- eller vernepleierstudent 17,7% fast stilling
 • Helsefagarbeider 25% fast stilling – jobb annenhver helg
 • Helsefagarbeider 30% fast stilling – jobb annenhver helg
 • Helsefagarbeider 50% vikariat fra d.d – 31.12.2024
 • Helsefagarbeider/merkantil 60% fast stilling
 • Hjemmehjelp 44% fast stilling

Ved interne søkere med fortrinnsrett kan det bli andre ledige stillinger

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre oppgaver og pleie i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Sykepleierstillingen inngår i sykepleie i team
 • Sikre trygghet og omsorg for pasienter i institusjoner og hjemme
 • Delta i tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige helsetjenester
 • Veilede og støtte pasienter og pårørende i mestring av sykdom og helseutfordringer
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av tjenestekvaliteten og faglig utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, helsefagarbeider eller syke- eller vernepleiestudent under utdanning
 • Søkere som holder på å samle timer til å ta fagbrev som  helsefagarbeider kan blir vurdert til enkelte av stillingene
 • Førerkort klasse B
 • Relevant erfaring og kompetanse innen institusjons- eller hjemmesykepleie er en fordel
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Personlige egenskaper

 • Evne til å fortløpende prioritere arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og engasjert
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • God relasjonskompetanse, kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Verdier og holdninger i tråd med kommunens etiske retningslinjer

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i et faglig utfordrende miljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Studentstillingen lønnes i hht. kommunens lønnspolitikk for studenter
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med fokus på trivsel og arbeidsglede
 • Ansatte innen helse og omsorg som jobber turnus og binder seg til å jobbe 5 ekstra helger (10 lørdager eller søndager) på ett år får en bonus på 1000 per vakt, maksimalt 10 000 kr på ett år. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer.
 • Ansatte som jobber fast 2 hver helg får en bonus på 20 000 i tillegg til lønn. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer. 

 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 (vedlegges ikke søknaden). Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no           

Søknadsfrist:  18.02.2024

Ved spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Helene Storhei tlf: 94 27 79 99 eller avdelingsleder Arnhild Hornung Urevatn tlf: 95 22 15 07