• Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  06.06.2022
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619460
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune
Ledig stilling

Kristiansund kommune

Byingeniør - enhetsleder Kommunalteknikk

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristiansund kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for Kommunalteknikk.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til å videreutvikle Kristiansund kommune gjennom spennende og viktige samfunnsoppgaver for både innbyggere, næringsliv og ansatte. 

Gjennom delegert myndighet fra kommunalsjef, har du som enhetsleder ansvar for enhetens overordnede ansvarsområder; tjenestetilbud, økonomi og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når lederen planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet.

Kommunalteknikk, med sine ca. 90 ansatte, har hele kommunen som arbeidsfelt og alle innbyggere som kunder. Enheten har blant annet ansvar for:

 • Forvaltning og myndighetsoppgaver etter forurensningslov og veglov
 • Driftsorganisasjon, utbygging og service til innbyggere og næringsliv på vei, trafikk, park, vannforsyning og avløp/rensing
 • Viktige bidrag til kommuneplan, byutvikling, bærekraft og deltakelse/involvering innenfor flere av kommunens store fellessatsinger

For å lykkes i stillingen er det essensielt at du gjennom proaktiv ledelse har evne til å omsette strategi til handling, og skape engasjement og motivasjon for endring. Du har beslutningsevne og skaper gode relasjoner, samt miljø for deling av kunnskap og erfaring. Vi søker en leder som er engasjert, motiverende, tydelig og har gode kommunikasjonsevner. 

Byingeniøren rapporterer til kommunalsjef for tekniske tjenester og kultur, og inngår i en ledergruppe bestående av seks enhetsledere.  

Kvalifikasjonskrav
 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Dette kravet kan fravikes ved en konkret vurdering dersom man kan vise til særlig relevant erfaring

 • erfaring med prosjektledelse
 • ledererfaring
 • god digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
Ønskede kvalifikasjoner
 • tilleggsutdanning innen økonomi
 • god kjennskap til fag-/tjenesteområdet
Personlige egenskaper
 • forståelse for politiske prosesser og kommunens rolle som samfunnsutvikler 

 • dyktig til å skape resultater gjennom andre 
 • av andre blir beskrevet som en lagspiller 
 • utviklingsorientert
Vi tilbyr
 • varierte og utviklende arbeidsoppgaver i en organisasjon med fokus på å effektivisere og utvikle tjenestetilbudet
 • et arbeidsmiljø preget av engasjement, trivelige kolleger og god tverrfaglig kompetanse
 • et nettverk med andre enhetsledere  
 • gode pensjonsbetingelser og lønn etter avtale 
 • stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (jfr. aml §10-12). Som kompensasjon for møtevirksomhet og annen særlig belastning tilstås 10 fridager pr. år. 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  06.06.2022
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619460
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune