Bygningssakkyndig forvaltningsprosjekter

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.
 
Seksjon for Forvaltningsprosjekter er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen bistår Formålsbygg og Boligbygg med prosjektgjennomføring, hvor overordnet mål er å gjennomføre og levere gode prosjekter innenfor de gitte økonomiske rammer, til avtalt tid og avtalt kvalitet.  
Avdelingen består av prosjektledere, byggeledere og ressurser innen HMS og oppfølgning av garanti og reklamasjonsaker. Avdelingen har i tillegg også egne ressurser med oppgaver innen tilstandskartlegging av kommunens eiendomsportefølje. 
Vi har som mål å ha høy kompetanse på de ulike kjerneområdene i avdelingen, med fokus på erfaringsoverføring og samhandling i prosjektene. Målrettet kompetanseheving og bruk av riktige verktøy, øker avdelingens gjennomføringsevne. 
 
Arbeidet med systematisk kartlegging av tilstanden på kommunens eiendomsportefølje er startet. Vi ønsker nå å styrke staben og søker engasjerte og dyktige bygningssakkyndige til å delta i videreføring av dette arbeidet. Bygningssakkyndige vil få et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av kartlegging og rapportering.
Du er engasjert og har god erfaring fra bygge og eiendomsbransjen, innen tilstandsanalyser og teknisk kartlegging av eiendom. Du er oppdatert på relevante forskrifter og standarder. Digital kompetanse er absolutt ett pluss.

Arbeidsoppgaver:

Tilstandskartlegging av kommunen eiendommer etter gjeldene standard NS3424.  

 • Klimaskjerm, terrengforhold, trapper o.l  
 • Innvendige overflater og fastmontert utstyr  
 • UU kartlegging (hvor gjeldene) 
 • Teknisk utstyr 
 • Utarbeide kostnadskalkyler som danner grunnlag for budsjett i vedlikeholdsplanen, samt som grunnlag for prosjekter (tidlig fase). 
 • Rådgivning mot forvaltning og prosjekt 
 • Kartlegging av brudd på forskriftskrav ihht til bruk av bygget.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning som bygg ingeniør, teknisk fagskole, mesterbrev, takstmann 
 • Dokumentert erfaring fra tilstandskartlegging 
 • God forståelse av relevant regelverk og standarder 
 • Strukturert og med gode planleggingsevner 
 • Førerkort kl. B 
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning

  Språk
  Norsk   - flytende skriftlig og muntlig
  Engelsk – beherske skriftlig og muntlig

  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
   

Personlige egenskaper:

 • Positiv, utadvendt, imøtekommende og ha gode evner til samarbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner selv i utfordrende situasjoner
 • Evne til systematisk oppgaveløsning og til å håndtere uforutsigbarhet
 • Bidra til et positivt fellesskap
 • Kunne håndtere periodevis mange baller i luften
 • Fleksibel med evne til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver
 • Har god økonomiforståelse
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Allsidige og utfordrende arbeid i en spennende eiendoms portefølje. 
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring - stillingskode: 8530000 Rådgiver