Ledig stilling

Stavanger Kommune

Byggingeniør

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.

Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  

Formålsbygg har det overordnede ansvaret og myndighet for planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Under dette ligger også prosjekteringsanvisninger, dokumentasjon og oppgaveorganisering. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å utvikle løsninger som vil optimalisere drift og vedlikehold. 

Som offentlig aktør forventes det at kommunen strekker seg lenger utover forskriftskravene for å oppnå gevinster samt måloppnåelse knyttet til klimaarbeidet. Helhetlige løsninger som er bærekraftige i levetiden er noe kommune setter høye mål for.

Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse som stadig vokser i omfang gjør at fagstaben må styrkes videre.

Stillingen hører til under enheten teknikk og utvikling, som er en nyopprettet enhet under eiendom i Stavanger kommune. 

Arbeidsoppgaver:

Som bygg-ingeniør skal du være en av kommunens fagressurser og ha detaljkunnskaper innen fagområdet. Du skal være hovedressursen i kommunens faglige ståsted i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og målsetninger innenfor fagområdet. I stillingen inngår blant annet:

 • Ansvar for byggteknisk kravspesifikasjon, med spesielt fokus på kapittel 2 – bygning
 • Holde kommunen oppdatert på utvikling innen sitt fagområde slik at nye funksjoner, krav og teknologi skal komme til anvendelse
 • Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold
 • Delansvar i forbindelse med tekniske data som skal arkiveres i forvaltningssystem og arkiv
 • Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift
 • Deltakelse i prosjektmøter med ITB- og LCC koordinator når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt i fasen med utvikling og beskrivelse av byggeprosjekter før anbudsutsendelse. 
 • Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter
 • Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc.
 • Relevant rapportering innenfor fagområdet
 • Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag (byggfag) gjerne med spesialisering innen konstruksjonsteknikk og materialer
 • Erfaring med prosjektering og beskrivelser innen byggtekniske fag
 • Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS) 
 • Ønskelig med erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor 
 • Strukturert og med gode planleggingsevner 
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
  

Personlige egenskaper:

 • God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365
 • God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge gode bygg å være i med lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden
 • Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene
 • Du har gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende
 • Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten
 • Du er opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk
 • Åpen og ærlig

Vi tilbyr:

 • En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag
 • Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt
 • Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør