Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Byggesaksbehandler

Offentlig forvaltning

Det er i Lillestrøm det skjer! Vil du være med å bygge og videreutvikle byen og tettstedene? Avdeling Byggesak i Lillestrøm kommune søker etter to saksbehandlere.
Avdeling byggesak søker etter bygningsingeniør, arkitekt, samfunnsgeograf, jurist, eller landskapsarkitekt, gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen, og følge opp eventuelle endringer eller klager i byggesakene som du har behandlet. I tillegg vil du delta i møter og forhåndskonferanser. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt.

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 90 000 innbyggere. Kommunen ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommunen har mange prioriterte tettsteder og store landbruksområder, og Lillestrøm by er regionens og kommunens regionby. Kommunen er i sterk vekst, og byer og tettsteder er i transformasjon og fortetting. Attraktiv by- og stedsutvikling, samt klima og miljø, er to av kommunens fire prioriterte satsingsområder. Ambisjonsnivå og fokus på by- og stedsutvikling er høyt i Lillestrøm kommune. For tiden er vi ca. 30 årsverk på avdeling byggesak.

Kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet på universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder
 • Du har gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du bør ha relevant arbeidserfaring fra byggesaker og/eller seksjoneringssaker
 • Du bør ha god innsikt i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
 • Du bør ha kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode juridiske og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du bør ha god forståelse for offentlig forvaltning
 • Du bør ha gode veilednings- og formidlingsevner
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å prioritere og gjennomføre arbeidsoppgavene med høy faglig kvalitet
 • Du er løsningsorientert og kan tilegne deg ny kunnskap raskt
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du trives med et høyt tempo og høye krav til produksjon
 • Du har evnen til å jobbe selvstendig, og samarbeider godt
 • Du liker å yte service

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø- innenfor plan- og byggesaksbehandling i en av landets 10 største kommuner
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.