• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313389
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Byggesaksbehandler

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? Vil du være med på å videreutvikle Mo i Rana som regionsenter og Norges grønne industrihovedstad? Ny storflyplass bygges i Rana og den skal være ferdig i 2025. Norges første batterifabrikk er under etablering her, og vi forventer flere etableringer innen grønn industri. Vi rigger oss derfor for vekst, og styrker i første omgang bemanningen på plan og byggesak.

Avdeling for areal og miljø har ansvar for overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljø- og landbrukssaker og vilt- og utmarksforvaltning. Avdelingen utvider nå til 32 stillinger.

Seksjon for byggesak behandler bygge- og delingssøknader og søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Vi behandler også søknader om seksjonering etter eierseksjonsloven. I tillegg jobber vi med lovlighetskontroll og tilsyn, juridiske oppgaver for sektor for tekniske tjenester og merkantile oppgaver for hele avdelingen. Seksjonen utvider nå til 5 byggesaksbehandlere.

Seksjon for byggesak har ledig:

 • 100 % fast stilling som byggesaksbehandler

Arbeidsoppgaver

 • Informere og veilede brukerne av våre tjenester
 • Saksbehandle bygge- og delingssøknader og klagesaker etter plan- og bygningsloven
 • Drive lovlighetskontroll etter plan- og bygningsloven
 • Dra på befaring og ha tilsyn med byggeplasser, bygninger og andre byggesakstiltak
 • Saksbehandle søknader etter eierseksjonsloven

Andre oppgaver kan bli lagt til seksjonen og/eller stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole - bygningsingeniør eller annen relevant ingeniørbakgrunn, samfunnsviter, arkitekt eller jurist
 • Kunnskap om bygningskonstruksjoner og byggfag
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis innen offentlig forvaltning
 • Kunnskap og interesse for arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet
 • Evne til å veilede konsulenter og eiendomsutviklere i små og store saker
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort for personbil

Søkere med annen utdanningsbakgrunn og lang relevant praksis innen fagområdet kan også komme i betraktning. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Avdeling for areal og miljø kan tilby

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning
 • Moderne dataverktøy
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning
 • Fleksitidsordning

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

seksjonsleder for byggesak Jan-Terje Strandås, telefon 75 14 52 76 eller e-post jan.terje.strandas@rana.kommune.no eller avdelingssjef Trude Fridtjofsen, telefon 75 14 52 22 eller e-post trude.fridtjofsen@rana.kommune.no.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.01.2022

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313389
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune