Ledig stilling

Vågan Kommune

Byggesaksbehandler 100 % fast stilling - Plan og bygningsavdelingen

Offentlige tjenester og forvaltning

I Vågan kommune i Lofoten har vi ledig fast stilling som byggesaksbehandler. Er du positiv, engasjert og har interesse og erfaring innenfor relevante fagområder, søker vi etter deg.
Kommunen har stor aktivitet både i privat regi og innenfor næringslivet, samt i egenregi
 
Enheten ivaretar all kommunal tjenesteproduksjon innenfor bygge- og delingssaker, reguleringsplaner, landbruk, viltforvaltning, tilsyn, oppmåling, eiendomsskatt, GIS/ Matrikkel, samt kommunens kartverk. Enheten har også oppgaver knyttet til klima, energi og miljø, med utarbeidelse og oppfølging av kommunens planverk. Enheten er tillagt geodata- og WEB-ansvar innenfor et kartsamarbeid som omfatter kommunene; Værøy, Moskenes og Flakstad
Plan- og bygningsavdelingen har til sammen 12 faste stillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen vil i hovedsak bli tillagt oppgaver med behandling av byggesaker, dele- og seksjoneringssaker og ulovlighetsoppfølging/ tilsyn
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver på avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen vil passe for bygningsingeniør, evt. teknisk fagskole bygg og anlegg, takstmann, byggmester eller erfaren prosjektleder bygg og anlegg. Stillingen kan også passe for en jurist med interesse for byggfag.
 • Annen relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanningsnivå
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til plan - og bygningsloven er ønskelig/ vektlegges
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kommunen benytter seg av Norkarts GIS-systemer GisLine. Erfaring fra dette kan være nyttig
 • Det er ønskelig for arbeidet at du har sertifikat

Personlige egenskaper:

 • God forståelse for beslutningsprosesser og politiske vedtak. Kommunens verdigrunnlag er oppsummert i begrepene åpenhet, respekt, omsorg, lojalitet og ansvar
  Strukturert og ansvarsfull
 • Vi ønsker medarbeidere som er løsningsorienterte og har fokus på konstruktive prosesser
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God evne til å koordinere kunnskap og tiltak, internt i kommunen og med eksterne aktører

Vi tilbyr:

 • Godt kollegialt miljø i en hektisk hverdag
 • Tjenestested: Plan- og bygningsavdelingen, hvorav 4 i hovedsak arbeider med byggesaker
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune med mange utviklingsprosjekter
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regler, forskrifter og avtaleverk. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til pensjonsordning.