Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Byggesaksbehandler - 1,5 års vikariat

Offentlig forvaltning

Enhet for byutvikling har ca 39 ansatte, som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Enheten har ansvar for kommunens arealplanlegging og forvaltning etter plan- og bygningsloven samt oppgaver innen oppmåling, geodata, miljøvern, samferdsel og kulturminner.
Å jobbe tett opp mot kommunens innbyggere, næringsdrivende og ikke minst de folkevalgte er krevende og spennende. De handlingene og valgene som en kommune tar, får konsekvenser for samfunnet i lang tid framover. Det er vår oppgave å gi politikerne best mulige råd og vurderinger slik at de fatter kloke og fremtidsrettede beslutninger. I enhet for Byutvikling møter man utfordringer på alle nivåer, og arbeidet gir en meget allsidig erfaring.

I avdeling byggesak skal en av våre byggesaksbehandlere ha permisjon frem til 1. jan 2024. Avdelingen har for tiden 13 ansatte der hovedarbeidsområdene er byggesaksbehandlig, deling av eiendom, byggetilsyn og oppfølging av ulovligheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Byggesaksbehandling
 • Informasjon og veiledning til publikum

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. F.eks. jurist, samfunnsviter, sivilarkitekt eller sivilingeniør
 • Kompetanse innenfor digitale løsninger
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert
 • God evne til kommunikasjon internt og eksternt
 • Flink til å prioritere og å arbeide effektivt i en travel hverdag
 • Selvstendig og initiativrik
 • Beslutningsdyktig
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er bevisst hvordan ditt eget arbeid inngår i en større helhet og har en klar forståelse for hva det vil si å yte service.

Vi tilbyr:

 • Varierte og krevende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utvikling
 • En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning
 • Bred kontakt både innad mot andre medarbeidere, og utad mot publikum og andre fagmiljøer 
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø tuftet på verdiene Åpen og ærlig raus og troverdig  
 • Et arbeidsmiljø med ulike faglig bakgrunn 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Flat struktur/nærhet til beslutningene 
 • Opplæring/veiledning/kursing 
 • Bil og sykkel til bruk ved møter, befaringer mv.