Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Byggeleder forvaltningsprosjekter

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.
 
Seksjon for Forvaltningsprosjekter er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen bistår Formålsbygg og Boligbygg med prosjektgjennomføring, hvor overordnet mål er å gjennomføre og levere gode prosjekter innenfor de gitte økonomiske rammer, til avtalt tid og avtalt kvalitet.  
Avdelingen består av prosjektledere, byggeledere og ressurser innen HMS og oppfølgning av garanti og reklamasjonsaker. Avdelingen har i tillegg også egne ressurser med oppgaver innen tilstandskartlegging av kommunens eiendomsportefølje. 
Vi har som mål å ha høy kompetanse på de ulike kjerneområdene i avdelingen, med fokus på erfaringsoverføring og samhandling i prosjektene. Målrettet kompetanseheving og bruk av riktige verktøy, øker avdelingens gjennomføringsevne. 
 
Vi styrker nå staben og søker engasjert og dyktige byggeleder. Byggeleder skal på vegne av oppdragsgiver, organisere og styre entreprenører i oppdrag hvor det brukes delte entrepriser. Byggeleder skal sikre oppdragsgivers interesser overfor entreprenør og jobbe for at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet. 
Du vil ta del i mange av våre spennende prosjekter gjennom de ulike faser i prosjektet. Du er engasjert og har god erfaring fra gjennomføring av byggeprosjekter. Vi ser gjerne at du har god byggeteknisk og økonomisk kompetanse. Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid på vernede og fredede bygg. Digital kompetanse er absolutt ett pluss.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av aktiviteter på byggeplass 
 • Jevnlig avholde og referere bygge møter
 • Jevnlig rapportere om prosjektet
 • Delta i vernerunder og ha søkelys på SHA/HMS
 • Følge opp fremdrift og rapportere om fremdriftsproblemer
 • Følge opp at leveransen er iht. beskrevne ytelser
 • Følge opp kvalitet og avvikssystem
 • Følge opp at utførende har tilgang til nødvendige tegninger og beskrivelser
 • Attestere på timelister for leverandører/UE og føre kontroll med tid og mengde forbruk
 • Attestere fakturaer og følge opp endringer
 • Arrangere og delta på befaringer på byggeplass 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning som bygg eller murermester, teknisk fagskole, fagbrev 
 • Dokumentert erfaring fra byggeledelse 
 • Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS) 
 • Erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor
 • Strukturert og med gode planleggingsevner 
 • Førerkort kl. B 
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning

  Språk
  Norsk   - flytende skriftlig og muntlig
  Engelsk – beherske skriftlig og muntlig

  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
   

Personlige egenskaper:

 • Positiv, utadvendt, imøtekommende og ha gode evner til samarbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner selv i utfordrende situasjoner 
 • Evne til systematisk oppgaveløsning og til å håndtere uforutsigbarhet 
 • Bidra til et positivt fellesskap 
 • Kunne håndtere periodevis mange baller i luften 
 • Fleksibel med evne til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver 
 • Har god økonomiforståelse 
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Allsidige og utfordrende prosjekter i en spennende eiendoms portefølje. 
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. 
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring - stillingskode: 700300 Arbeidsleder/ formann