Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Byggeleder Elektro 

Offentlig forvaltning

 

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.
Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune er vegeier med 6500 km fylkesvei, og vegavdelingen har fem seksjoner med til sammen 180 ansatte. Seksjon drift og vedlikehold har ansvaret for vegeierskapet på eksisterende fylkesveger. Seksjonen består av 60 medarbeidere fordelt på 4 team og planlegger og gjennomfører mindre anleggsprosjekt.

Stillingen er en del av "faggruppe elektro" som i dag består av 8 medarbeidere med stasjonering Steinkjer, Trondheim og Orkanger. Stillingen vil være knyttet til driftskontrakt E5051Sør i Trøndelag. Seksjon drift og vedlikehold har et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Kontorsted for denne stillingen er Trondheim. 

 

Arbeidsoppgaver:

 

Stillingen er lagt til Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt, og teamets Faggruppe Elektro. Faggruppen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av drifts og vedlikeholdsoppgaver innenfor elektrofaget. Arbeidsoppdragene vil hovedsakelig bli i Trøndelag fylke. Nærmeste overordnede er Teamleder.

Arbeidet omfatter blant annet:

 • Ansvar for utarbeide kontrakter for fagområde
 • Ansvar for oppfølging av kvalitet, framdrift og økonomi
 • Ansvar for oppfølging ligger bla. gjennomføring av samhandling- og byggemøter
 • Ansvarlig koordinator utførelse (KU) for driftskontrakten i henhold til byggherreforskriften
 • Godkjenning av tunneler før byggestart og før åpning
 • Ansvar for regelverksutvikling og regelverkstolkning innenfor faget
 • Kontaktperson mot  3. part i prosjektering- og byggefase
 • Følge opp andre aktører og utbyggere med oppgaver innenfor vårt ansvarsområde
 • Planlegge drifts- og vedlikeholdstiltak i Trøndelag fylkeskommune
 • Fagressurs inn mot Trøndelag fylkeskommune sitt styringssystem (kvalitetssystem)
 • Byggeleder er i tillegg HMS-koordinator for kontrakten

Det må påberegnes noe reiseaktivitet innen Trøndelag fylkeskommune. Stillingen er sesongbetont med høyt tempo fra april til november, og normalt arbeidstempo fra november til april.

Kontorsted: Trondheim

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor- eller mastergrad innen relevante fagområder knyttet til områdene elektro og e-com/ automasjon 
 • Fagbrev som elektriker (elektromontør gr. eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg)
 • Bred erfaring innenfor fagområde kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring innen byggeledelse, erfaring fra samferdselsanlegg og erfaring i bruk av BIM eller tilsvarende
 • Må kunne beherske skandinavisk språk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide strukturert og systematisk, selvstendig og i team 
 • Nøyaktig og resultatorientert 
 • God datakunnskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har praktisk sans, gjerne med kjennskap til elektrofaget

Vi tilbyr:

  Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har etablert faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen.

  Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. 

  Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.