Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Byggeleder Drift og vedlikehold veg

Offentlig forvaltning

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.


Trøndelag fylkeskommune er vegeier med 6500 km fylkesvei, og vegavdelingen har fem seksjoner med til sammen 180 ansatte. Seksjon drift og vedlikehold har ansvaret for vegeierskapet på eksisterende fylkesveger. Seksjonen består av 60 medarbeidere fordelt på 5 team og planlegger og gjennomfører mindre anleggsprosjekt.
Stillingen er en del av "drift team Nord" som i dag består av 9 medarbeidere med stasjonering Steinkjer og Namsos. Stillingen vil være knyttet til driftskontrakt 5004 Ytre Namdal. Seksjon drift og vedlikehold har et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Kontorsted for denne stillingen er Namsos. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er lagt til Team drift Nord. Teamet består av driftskontraktene Steinkjer, Namsos, Indre Namdal og Ytre Namdal. Nærmeste overordnede er Teamleder.

Som byggeleder skal du blant annet:

 • Planlegge drifts- og vedlikeholdstiltak på veg
 • Være ansvarlig for gjennomføring av driftskontrakten
 • Planlegge og gjennomføre byggemøter
 • Følge opp entreprenører, og være ansvarlig for kvalitet, framdrift og økonomi
 • Være HMS-koordinator iht. byggherreforskriften
 • Kontrollere og godkjenne fakturaer 

Kvalifikasjoner:

Du må ha ingeniørutdanning fra høgskole eller universitet, og det er en fordel om du har tatt veg-anleggsfag. Utdanningskravet kan fravikes for søkere med teknisk fagskole og/eller lang og relevant praksis. Søkere må ha førerkort klasse B. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
Relevant erfaring fra veg- og anleggsfag er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

Vi vil også legge vekt på at:

 • du arbeider strukturert og selvstendig
 • du tar initiativ og er resultatorientert
 • du har gode IT-ferdigheter
 • du kommuniserer godt norsk, muntlig og skriftlig 
 • du har samarbeidsevner og bidrar til godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø i Trøndelag. Du kan påvirke samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale og gjeldende tariff