Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Byggeleder bruvedlikehold

Offentlig forvaltning

Vedlikehold av bruer på fylkesvegnettet.

Vi ønsker å tilsette en medarbeider på Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune er landets nest største vegeier med 6.000 km fylkesveg og 1400 bruer. Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune ble opprettet i forbindelse med regionreformen fra 01.01.2020 og er i stor grad rekruttert med medarbeidere fra Statens vegvesen. 

Stillingen er tillagt seksjon vegfag og team bru. Team bru består i dag av:

  • 4 bruplanleggere
  • 1 prosjekteringsleder  bru
  • 2 bruinspektører
  • 2 byggeledere, inkl. denne stillingen. I tillegg har vi innleid byggeleder på ferjekai.
  • 1 teamleder/bruforvalter 
     

Vi tilbyr ansettelse i et miljø med sterk kompetanse innen alle fagfelt vedrørende planlegging, vedlikehold og forvaltning av bruer. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø.
Trøndelag fylkeskommune har to administrasjonssteder. Arbeidssted for denne stillingen er lagt til Steinkjer eller Trondheim.

Vegavdelinga består av fem seksjoner og har totalt 180 medarbeidere, 45 av disse i vegfagseksjonen. Seksjonen bidrar med fagkompetanse i oppgaveløsningen i hele vegavdelinga. Vi benytter egne ressurser eller kjøp av tjenester, og kan i stor grad velge hvilke prosjekter vi løser i egenregi. Våre fagfolk er involvert i alle faser av et vegprosjekt, fra tidlig utredning, planlegging, prosjektering, bygging, drift/vedlikehold og forvaltning.

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig ingeniørutdanning innen bygg/anlegg/konstruksjon.
Dokumentert realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav.
Det er ønskelig med erfaring fra teknisk og økonomisk byggeledelse og/eller stål- og betongkonstruksjoner.  
Det kreves førerkort klasse B. Det må påregnes reisevirksomhet i Trøndelag. 

Personlige egenskaper:

Du er løsningsorientert, målrettet og med god gjennomføringsevne.

Du har gode kommunikasjonsegenskaper og er omgjengelig.

Du har evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre.

Du har god fremstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig.

Du har god engelsk forståelse.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi etabler faglige samarbeidsstrukturer med de andre fylkeskommunene for å skape kompetente nettverk innen ulike fag.
Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid.
Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.