• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323108
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Bydel Grünerløkka søker Fagkonsulent- Saksbehandler psykiatri

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Grünerløkka er Oslos største bydel og er i tillegg en sentrums bydelen. Vi har stor variasjon i befolkningen noen som medfører stor variasjon i bydelens oppgaver.

Mottak, helse og mestring er en avdeling som mottar alle henvendelser og søknader om helsehjelp i bydelen, og er porten inn til alle helse og omsorgstjenester i bydelen. Avdelingen består av saksbehandlere, hukommelsesteam, FACT-Eldre og kreftkoordinator, til sammen 25 årsverk

Vi har nå en ledig stilling på Team 2 som i hovedsak jobber med å tilpasse tjenester til innbyggere med rusutfordringer og psykisk lidelse.    

Bydelen har valgt å samle alle saksbehandlere i en avdeling, noe som gir et stort fagmiljø. Vi er en avdeling med stor takhøyde hvor målet er å finne rett tjenestenivå til hver enkelt innbygger basert på deres funksjon og utfordringer. Vi løser oppgaver både i team og alene og du må derfor ha gode samarbeidsevner, samtidig som du kan jobbe selvstendig. Kommunale helsetjenester er i endring hele tiden og i denne jobben må du være med på endringene, nye samarbeidsmåter og nye samarbeidspartnere.
Avdelingen er delt i i 3 team, Somatikk, Rus og psykiatri og Miljøarbeid og bolig.

Team 2, Rus og psykiatri består totalt av fem årsverk som jobber med saksbehandling for dette tjenesteområdet.. Teamet er tverrfaglig sammensatt og har mye kompetanse og erfaring. Teamene samarbeider tett, og med de ulike avdelingene i Helse og Mestring, NAV og andre eksterne samarbeidspartnere.
Oppgavene knyttet til saksbehandling og forvaltning krever at du har god faglig kompetanse, jobber strukturert og at du har god økonomisk forståelse. For å motivere bruker og finne de beste løsningen må du i tillegg ha evne til å tenke kreativt og være fleksibel.

Det tas forbehold om at stillingen godkjennes i MBU.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandle søknader etter gjeldende lover og forskrifter, utrede saker, fatte vedtak, revurdere tjenester og håndtere klagesaker.
 • Saksbehandling innenfor alle tjenester innenfor helse og omsorgsloven.
 • Samarbeide tett med brukere og pårørende, internt i bydel og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Tett oppfølging av brukere der de er, og sikre iverksetting av riktige tjenester/tiltak.
 • Bidra til utvikling av tjenestene og ha et sterkt fokus på velferdsteknologi.
 • Tilegne seg ny kompetanse og være kontinuerlig oppdatert om det som skjer innen fagområdet.
 • Samarbeide med andre deler av helse og sosialtjenesten for å løse felles utfordringer.

Kvalifikasjoner:

 • Krav om bachelor i helsefag, fortrinnsvis autorisert sykepleier eller vernepleier.
 • Krav om videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Krav om gjennomgått saksbehandlerkurs.
 • Krav om erfaring fra saksbehandling i bydel og kjennskap til forvaltningsloven.
 • Krav om erfaring fra jobb med målgruppen fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Ønskelig om førerkort kl.B.
 • Ønskelig med kjennskap til bydelen.
 • Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Stillingen krever politiattest før tiltredelse.
 • Personlig egnethet vektlegges .

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg på din egen arbeidsutførelse.
 • Du er positiv, motivert og engasjert.
 • Du må ha evne til å jobbe selvstendig.
 • Du er løsningsorientert og fleksibel.
 • Du må være smidig og kreativ.
 • Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig.
 • Du mestrer høyt arbeidspress.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer.
 • Stort og tverrfagmiljø.
 • Gode kolleger med interesse og omsorg for hverandre i et trygt og humørfylt arbeidsmiljø.
 • Opplæring og veiledning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift).
 • Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ: direkteplassert i lønnstrinn 45.
 • Gode tjeneste- og forsikringsordninger i Oslo pensjonskasse.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323108
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune