Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

BUPA søker sykepleier/vernepleier til sommervikariat Mulighet for fast ansettelse

Offentlig forvaltning

Har du lyst på nye utfordringer innen spesialisthelsetjenesten og psykisk helse i sommer?

Hver sommer er vi i behov av flere sykepleier og vernepleiere for å i sikre god og trygg pasientbehandling. For å gjøre det enklere for deg som søker har vi felles rekruttering til våre seksjoner

De fast ansatte har ferie i 2 puljer a 4 uker og det er en ønskelig og en fordel om du kan jobbe i 100% turnus i 1-eller flere puljer. Det må fremgå i søknaden når du kan arbeide. Vi starter med behandling av søknader før søknadsfristen går ut, så søk gjerne så raskt som mulig.
 
Er du nyutdannet og får autorisasjon våren/sommeren 2022 vil du ha mulighet for fast ansettelse.
Vi har egen introduksjonsdag for sommervikarer for å sikre en grunnleggende opplæring og gi våre vikarer en god start.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, med ca. 340 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for Psykisk helse og rus. BUPA består av 5 lokale poliklinikker, Seksjon for Akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for Nevropsykiatri, Seksjon for Utredning, Seksjon for Behandling. Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Opptaksområdet for avdelingen har ca. 109.000 barn og unge fordelt over 22 kommuner.

Akuttseksjonen er lokalisert i Drammen og mottar pasienter under 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmords trussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise. Vi legger stor vekt på fleksibilitet i tjenesten og på å finne gode behandlingsalternativer i samarbeid med ungdommens familie og nettverk.
Spiseforstyrrelsesenheten er lokalisert i Bærum og mottar pasienter under 18 år den består av et intensivt poliklinisk team og en lukket døgnavdeling med fem plasser, det legges stor vekt på en helhetlig behandling der foreldre er en viktig samarbeidspartner
Utredningsseksjonen er lokalisert i Drammen og tar imot pasienter under 18 år. Den består av ambulant psykoseteam og en sengepost med 4 døgnplasser. Det er tett samarbeid og stor fleksibilitet mellom sengepost og ambulant team. Vi har et spesialansvar for ungdom med psykose og bipolar lidelse. 

Seksjonene er godkjent for tvunget psykisk helsevern. 

I 2025 flytter sengepostene/døgnenhetene i BUPA inn i nytt sykehus i Drammen.       
 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner og støttesamtaler
 • Administrasjon av medikamenter
 • Bygge relasjoner til pasientene
 • Bidra til et trygt og forutsigbart miljø i seksjonen
 • Pårørendearbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Autorisert sykepleier eller vernepleier våren 2022
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt 
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid 

Personlige egenskaper:

 • Du leverer kvalitet, skaper trygghet og viser respekt for den enkelte pasient-som er forutsetninger for å kunne gi god pasientbehandling
 • Du er faglig engasjert, jobber selvstendig, er løsningsorientert og målrettet
 • Du har god struktur og samtidig evne til å være fleksibel
 • Du holder deg rolig, objektiv og kontrollert i stressende situasjoner, og evner å forebygge konflikter og aggresjon
 • Du trives i et aktivt miljø
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du ønsker og evner å ta imot veiledning
 • Du har godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø  

Vi tilbyr:

 • Mulighet for 100 % fast stilling
 • Svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
 • Egen introduksjonsdag for sommervikarer og opplæring på seksjon
 • Variert arbeidsdag
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst