Ledig stilling

Kristiansund kommune

Brukerstyrt personlig assistent til voksen dame

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmetjenesten har ledige stillinger som brukerstyrt personlig assistent til aktuell bruker:

 • 50 % fast stilling med arbeidstid per tiden på dag/kveld og hver 3. helg
 • 2 x 14 % fast stilling med arbeidstid per tiden hver 3. helg
 • Vi har også ledige sommervikariater i perioden 24.06.24 - 18.08.24

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med store hjelpebehov, som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Vi søker deg som har lyst til å utgjøre en forskjell for andre, og som er omgjengelig, fleksibel og som mestrer å arbeide selvstendig. 

Arbeidsområder

Aktuell bruker er en omgjengelig voksen dame med familieforpliktelser. Hun er ikke i arbeid utenfor hjemmet per nå. På grunn av sin sykdom, har hun et omfattende bistandsbehov. Hun benytter rullestol ved forflytning. Oppgaver som ligger til stillingen er praktisk og personlig bistand til dagligvlivets gjøremål:

 • praktisk bistand til hushold, personlig hygiene og tilbereding av måltider,
 • forflytning, følge til helsetjenester, tilsyn av helse
 • nødvendige innkjøp
 • bistand til omsorg for barn i skolealder, for eksempel oppfølging av fritidsaktiviteter
 • samhandling med hjemmetjenesten og pårørende
 • ivareta brukermedvirkning
Kvalifikasjonskrav 
 • må ha fylt 18 år 
 • førerkort klasse B
 • gode norskferdigheter
Vi søker deg som 
 • har gode relasjonelle evner
 • kan jobbe selvstendig 
 • er omstillingsdyktig og fleksibel
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Vi tilbyr
 • god opplæring og veiledning
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i en stilling hvor du kan bidra til gode helse- og omsorgstjenester i Kristiansund kommune
 • flyttegodtgjørelse etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.