Ledig stilling

Stavanger Kommune

Brukerstyrt Personlig Assistent

Jeg er en kvinne i 40 årene som trenger flere assisistenter til mitt BPA-team. På grunn av konsentrasjonsvansker og motoriske utfordringer trenger jeg hjelp og støtte i hverdagen. Jeg har mange fritidsinteresser som bl.a. teater, film, data, matlaging.

Arbeidstiden vil være mandag og tirsdag kl. 16 - 19 og en lørdag i måneden kl. 17 - 21. Mulighet for ekstravakter ved andre assistenters fravær og ferier.

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig. 

Tjeneste gjelder også avlastning for barn og unge under 18 år. Tjenesten ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder, mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene består blant annet av å legge til rette for at hun skal klare seg best mulig på egenhånd.
 • Bistå ved innkjøp, matlaging og noe husarbeid.
 • Støtte og følge til fritidsaktiviteter.

Kvalifikasjoner:

 • Det stilles ikke krav til utdannelse, men erfaring fra tilsvarende oppgaver er en fordel. God opplæring vil bli gitt.
 • Du må være over 18 år.
 • Kvinner oppfordres til å søke.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må ha gode norskkunnskaper og kommunisere på en klar og tydelig måte.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper:

 • Du har lett for å komme i kontakt med mennesker.
 • Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.
 • Du må være tilstede for brukeren samtidig som du må ha evnen til å vurdere når det er behov for å trekke seg tilbake. 

Vi tilbyr:

 •  En meningsfull og kjekk jobb som kan kombineres med studier. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hjem-Jobb-hjem kollektivavtale.
 • Lønn etter ansiennitet: 658300: Pleiemedarbeider 324.900 - 431.400 etter ansiennitet i 100% stilling.
 • I tillegg kommer kveld- og helgetillegg.