Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig.

Tjeneste gjelder også avlastning for barn og unge under 18 år. Tjenesten ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder, mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.

Vi søker nå etter personlig assistenter for kvinne på 45 år som bor alene i egen leilighet i Bjergsted. På grunn av konsentrasjonsvansker og motoriske utfordringer trenger hun hjelp og støtte i hverdagen. Bruker har mange fritidsinteresser som bl.a. teater, film, data, matlaging.

Arbeidstiden vil være 2-3 ettermiddager (kl. 16 - 19)  og 2 lørdager pr. mnd. (kl. 17 - 21)

Kvinner oppfordres til å søke

Arbeidsoppgaver:

 • Hun trenger bistand til dagliglivets aktiviteter som bl.a. husarbeid, matlaging, samt støtte og følge til fritidsaktiviteter

Kvalifikasjoner:

 • Det stilles ikke krav til utdannelse, men erfaring fra tilsvarende oppgaver er en fordel. God opplæring vil bli gitt.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må kunne kommunisere på en klar og tydelig måte

Personlige egenskaper:

 • Du har lett for å komme i kontakt med mennesker
 • Du er fleksibel og har lett for å omstille deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • HjemJobbHjem-ordning
 • Lønn etter ansiennitet:
 • 658300: Pleiemedarbeider 312.900 - 419.400 etter ansiennitet i 100% stilling.
 • I tillegg kommer kveld- og helgetillegg.