Ledig stilling

Stavanger Kommune

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjenestene ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.

Vi søker etter assistenter til kvinne i 50 årene som bor sammen med sin ektefelle . Hun har sterkt redusert syn og nedsatt balanse og søker etter assistenter som kan hjelpe henne med dagligdagse aktiviteter.

Arbeidstiden vil primært være ukedager fra kl. 10 til 16 og noen helger etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

Hun trenger hjelp til praktiske og personlige funksjoner i og utenfor hjemmet. Dette kan være hjelp til personlig funksjoner, husholdningsoppgaver og renhold, matlaging, baking, lettere hagearbeid, følge til avtaler, fysisk aktivitet og turer, innkjøp mm.

Hun er glad i håndarbeid som strikking, og det er ønskelig å få hjelp til dette. 

Hun har også stor glede av digitale hjelpemidler og det er ønskelig at du har interesse og evne til å hjelpe til med dette.

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring med tilsvarende arbeid, men det stilles ikke krav til utdanning. Full opplæring vil bli gitt.
Du må være over 18 år. 

Førerkort klasse B er en fordel

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum B2, Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper:

Du har lett for å komme i kontakt med mennesker
Du må være samarbeidsorientert og fleksibel
Du må være pålitelig og punktlig 
Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

Gode arbeidsforhold
Hjem jobb hjem avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
Lønn 312 900 - 419 400 Ansiennitet i 100% stilling. Stillingskode 658300
I tillegg kommer kveld- og helgetillegg